Skip to main content

دگمه ها همیشه برای بستن تکه های لباس به یکدیگر و یا همراهی با تکه دوزی و چهل تکه دوزی به کار نمی روند، بلکه کاربردهای متعدد دیگری نیز دارند. گاهی قرار گرفتن یک دگمه در میانه یک گل، می تواند جلوه ای دلنشین بیافریند. جلوه ای دلنشین و زیبا که می تواند با همراهی اندکی از دوخت گلدوزی برزیلی و با استفاده از نخ کانوای فانتزی، هم چون نگینی در فضای لباس بدرخشد و زیبایی بیافریند.

درتصاویر زیر نمونه ای از همراهی دوخت دگمه با گلدوزی برزیلی را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و بر روی بافتنی اجرا شده است.

جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دگمه دوزی- سوزندوزی شب افروز

دگمه دوزی- سوزندوزی شب افروز

ابتدا دایره ای را در ذهن یا بر پارچه ترسیم می کنیم و آنگاه یک دانه مروارید، یا یک عدد سنگ درست در مرکز دایره و در محل دلخواه، جهت دوخت گل؛ می دوزیم و آنگاه شلال هایی نامنظم را به صورت بلند و کوتاه پیرامون این دایره فرضی می دوزیم . به این ترتیب یک گل قاصد شکل می گیرد.

دوخت گل قاصد- سوزندوزی شب افروز

اگر دوخت شلال های پیرامون دایره به صورت منظم، دوخته شود؛ به آن دوخت شعاعی نیز می گویند. به هر صورت این دو دوخت گزینه هایی بسیار مناسب برای افرادی می باشد که اصلا سوزندوزی بلد نیستند و می خواهند سوزن  و نخ به دست گرفته و بر روی لباس  و یا هر چیز دیگری سوزن دوزی نموده و لذت این هنر دلنشین و چشم نواز را تجربه نمایند.

در این قسمت نمونه ای از این دوخت را بر روی یک بلوز بافتنی می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این بافتنی زیبا بر روی کلمه  نشانی کلیک نمایید.

دوخت دوخت گل قاصد- سوزندوزی شب افروز