گلدوزی بافتنی و یک طرح

در نوشته های گذشته گلدوزی یک طرح با حاشیه ممتد را ، روی یک ژاکت بافتنی دیدید. در تصویر زیر گلدوزی همان طرح را روی یک بلوز بافتنی می بینید. بنابر این می توان گفت هر طرح جا و مکان خاص و ویژه ای ندارد و اینکه باید فقط و فقط روی ژاکت بافتنی و یا روی بلوز بافتنی اجرا شود. بلکه هر طرح را می توان بسته به موقعیت در فضای دلخواه به همان اندازه و یا با تغییرات دلخواه نیز استفاده نمود . حتی همان طرح با تغییرات دلخواه در اندازه و نوع دوخت را می توان در حرفه دیگری از سوزندوزی مصرف نمود.

طرح گلدوزی روی ژاکت بافتنی و بلوز بافتنی، در دو تصویر جدا کشیده شده و برای استفاده از آن باید ابتدا دو تکه را از قسمت علامت گذاری شده، در کنار هم قرار داد و استفاده نمود. جهت دیدن تصاویر بیشتری از گلدوزی روی این بلوز بافتنی زیبا و دانلود طرح آن، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی روی بلوز بافتنی- سوزندوزی شب افروز

گلدوزی روی ژاکت بافتنی

برای گلدوزی روی ژاکت بافتنی، اغلب از طرحی با گلهای یکنواخت به صورت ممتد متصل به ساقه ای واحد، جدا از یکدیگر و یا طرحی شاخه ای، استفاده می شود. شیوه انتقال طرح روی ژاکت بافتنی مانند انتقال طرح روی دیگر بافت ها می باشد. ولی انتخاب نخ و نوع دوخت ها، دقیقا بسته به خصوصیات طرح و سلیقه سوزندوز جهت ارائه گلدوزی؛ می تواند متغیر باشد.

در تصویر زیر نمونه از گلدوزی روی بافتنی را می بینید که طرحی یکنواخت به صورت ممتد و متصل به ساقه ای واحد، در سمت چپ یک ژاکت بافتنی؛ اجرا شده است. نخ مورد استفاده کانوای ظریف و دوخت ها شامل برگ تیغ ماهی، ساتن دوزی و گره فرانسوی می باشد. این گلدوزی زیبا در کارگاه شب افروز، دوخته شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از گلدوزی روی این ژاکت بافتنی می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی روی ژاکت بافتنی- سوزندوزی شب افروز