مغزی دوزی

مغزی دوزی نوعی اتصال تزیینی تکه های مختلف لباس، کیف، کفش و آستر به زمینه اصلی پارچه می باشد. این اتصال به کمک نوار، ، قیطان و یراق انجام می گیرد. به این صورت که جهت اتصال تکه ها می توان از نوار، قیطان و یراق در لای درزها به صورت تزیینی استفاده نمود تا از میان درز دیده شود . یکی از کاربرد های خوب مغزی دوزی در سوزندوزی ، هنگام آسترکشی تولیدات سوزن دوزی شده می باشد و عمدتا پارچه های مخمل و ترمه را شامل می شود. در تصویر زیر نمونه ای از دوخت مغزی دوزی بر روی پارچه مخمل را می بینید که توسط نعیمه منزه از آموزشگاه شب افروز بر روی دو رومیزی مستطیل و گرد، دوخته شده است. رومیزی گرد، مرصع دوزی شده و رومیزی های مستطیل، ملیله دوزی و پولک دوزی می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این رومیزی های زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

مغزی دوزی- نعیمه منزه

مرصع دوزی با ترمه

مرصع دوزی با ترمه ، شیوه ای از دوخت مرصع می باشد که در آن پارچه مورد استفاده از جنس ترمه می باشد. به این صورت که بخش هایی از طرح را که برای مرصع انتخاب می شود، از پارچه ترمه بر می گزینیم و آن را در محل مورد نظر از پارچه اصلی؛ قرار می دهیم. آنگاه خطوطی از روی طرح بنا به دلخواه و سلیقه سوزن دوز و متناسب با نوع تولید و مصرف، را انتخاب و با مواد اولیه ای مانند پولک و منجوق ، ملیله، مروارید و….  تزئین می نمایند.

در تصویر زیر نمونه دوخته شده ای از مرصع دوزی با ترمه را می بینید که به کمک ملیله شکسته و سنگ هماهنگ با رنگ ترمه، تزیین شده است. این نمونه بسیار زیبا توسط خانم سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز و بر روی یک کوسن اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

مرصع دوزی با ترمه- سمیه محمودی