تاثیر تولیدات سوزن دوزی بر الگوهای جامعه

شاید برای شما هم این سوال بوجود آمده باشد که تولیدات سوزن دوزی بر الگوهای جامعه اثر می گذارد و یا این الگوهای جامعه هستند که بر تولیدات سوزن دوزی موثر می باشند. در صورتی که از کالاهای سوزن دوزی شده استفاده می کنید و یا نه، می توانید نگاهی اجمالی به دور و بر خودتان  بیندازید. به خوبی می بینید که این تولیدات و کالاها همه بر مبنای الگوهای مصرف خاصی اجرا شده و در اختیار من و شما قرار گرفته است. الگوهای مصرف خاصی، که در بسیاری موارد رنگ و بوی وطنی و قومی هم حتی ندارند.

گلدوزی، ابریشم دوزی

این تولیدات در گذشته ای نه چندان دور به تمام، رنگ و بوی فرهنگ و آیین ملی و منطقه ای را داشت و برای بسیاری از مراسم مانند تولد، عروسی، میهمانی ها و …. استفاده می شد. طرح و نقش ایرانی و منطقه ای بر روی قسمت هایی از پارچه ها و در برخی از موارد بر روی تمام پارچه های مورد استفاده در مراسم مختلف، با دوخت های متفاوت جلوه گری می نمود و فضاهای بسیاری به کمک این دوخت ها آراسته می شدند. لکن امروزه اوضاع کاملا متفاوت است.

DSCF4196

تمایل افراد به مصرف تولیدات سوزن دوزی شده ، منحصر به قالبهایی خاص می شود. و این قالبها بر اساس تبلیغات در داخل و خارج از کشور، بر مبنای سلیقه، جنسیت، تحصیل، تکنولوژی و تغییر نوع زندگی از سنتی به ماشینی، جایگاه اجتماعی افراد و دیگر فاکتور های مرتبط تغییر می یابد و البته این تغییر پذیری در نوع تولید کالاهای سوزن دوزی شده تأثیر زیادی می گذارد. مانند سوزن دوزی روی سفره که به سوزن دوزی روی رومیزی در ابعاد و شکلهای متفاوت تغییر یافت . و یا سوزن دوزی بر روی متکا، بالش های بزرگ و روکرسی که دیگر به دلیل عدم استفاده از متکا، پشتی و کرسی و یا کمتر استفاده شدن ،اجرا نمی شود.

گلدوزی، ابریشم دوزی

الگوی جامعه یا مد بر روش و کنش و دیدگاه افراد در همه موارد تأثیر می گذارد و این دیدگاه بر تمایل به مصرف و در نهایت تولید کالاهای سوزن دوزی شده تأثیر می گذارد و این همه یعنی فرهنگ من ، فرهنگ شما و فرهنگ ما.

گلدوزی، ابریشم دوزی

سوال اینجاست آیا سوزن دوزی به عنوان یک شاخصه هنری، فرهنگی و فکری ، می تواند بر الگوی جامعه و ساخت مد تاثیر داشته باشد. بی گمان می تواند و باید این تاثیر را داشته باشد. هر نسلی در طی دوران تاریخ حیات خودش باید ویژگی های خاص خودش را داشته باشد. نمادی از رویای فردا را بسازد و به عبارتی هویت هنری عصر خودش باشد و این راز ماندگاری هنر سوزن دوزی می باشد.

گلدوزی، ابریشم دوزی

سه کاربرد مهم در دوخت آجر چین با سرمه

دوخت آجر چین در سرمه دوزی کاربرد های بسیار خوبی را دارا می باشد. در این قسمت به ۳ کاربرد بسیار مهم و مفید این دوخت اشاره می کنیم:

کاربرد دوخت آجر چین- سوزندوزی شب افروز

کاربرد دوخت آجر چین- سوزندوزی شب افروز

کاربرد دوخت آجر چین- سوزندوزی شب افروز

تصاویر نمونه های آموزشی دوخته شده در این قسمت توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی ؛ از آموزشگاه شب افروز اجرا شده است.

لکه های بی مهری پارچه ها

شاید بسیاری از شما نیز چون من وقتی روزهای کودکی، صندوق پر رمز  و راز مادر، بوی خوب مهربانی و قصه هـای مادر بزرگ را به خاطر می آوریــم، ناخودآگاه صندوق های کوچک و بزرگ گوشه اتاق یادمان میآید که با خودش بوی پارچه های مخمل، کتان، ابریشم، تافته، ترمه، کشمیر و دارایی را به همراه داشت و اینکه این پارچه ها، در مسیر زمان گاه به گاه می بایست گشوده شود و جای خط تای پارچه ها جابجا شود تا از فرسوده شدن پارچه ها جلوگیری گردد و لکه های زرد، آن را در بر نگیرد یا به اصطلاح؛ بی مهری بر آن ننشیند.

سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز

جلوگیری از فرسایش پارچه ها در کودکی، راز ماندگاری در آینده را می آموخت و من یاد می گرفتم  با هر باز و بسته شدنی؛ گویی دنیای درونم همچون سرو های بی قرار پارچه های ترمه، بی قرار و بی قرار تر می شدند تا بتوانند تار به تار پارچه های کتان را نیز بکاوند، بشمارند و شبکه هایی از رویش عشق بر آن بدوزند. پارچه ترمه بود و سوزنی و سجاده، جانمازی، کیف قرآن و کیف پول و…. یا کتان که با ابریشم آذین می یافت. دست بافت ها  و رو دوزی هایی گرانبها که در کارگاه های خانگی و خانوادگی بافته و دوخته شده بودند و همچون آینه مسیر لحظه های، رویش و شکفتن را  می نمایاندند.

سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز

در هر باز و بسته شدنی از هر تکه پارچه و دوخت، راز اتصال نسلی به نسل دیگر، تاریخچه تکه پارچه ها، نوع کاربرد و مصرف، تعریف سنت ها و آیین قومی، ملی و مذهبی دوباره و دوباره شکل و معنا می یافت و در میان ذهن پر رنگ تر می شد که از چه کسی و در کجا و چگونه و چرا باید این مفاهیم و آداب، حفظ و استفاده شود و چگونه برای آینده تعریف شود تا از یاد نرود و در تاریخ حداقل خانواده؛ به عنوان یک میراث خانوادگی بماند. قدرت این حلقه اتصال و راز تداوم فرهنگ، سینه به سینه بسیار بیشتر از نوشته هاست وحتی می توان گفت اصلا قابل مقایسه نیست. بیرون آوردن پارچه ها از صندوق خانوادگی و لمس آنها به همراه آروزهای گفته و ناگفته ، حرف های شنوده و نا شنوده  و آدمهایی که آنها را بافتند، دوختند و یا سوزن دوزی آن را انجام داده اند؛ بی گمان همه و همه نشان از حذف بی مهری پارچه های قدیمی می تواند باشد.

سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز

آیا هیچ با خودتان اندیشیده اید که دیگر چرا از صندوق ها استفاده نمی کنیم؟ چرا پارچه های مان مورد بی مهری قرار می گیرند؟ چرا دیگر این حرف و حدیث ها، یعنی ارتباط های سینه به سینه، در حال خاموشی است؟ چرا فرصت نمی کنیم همراه مادران مان باز و بسته شدن گذشته ها و تاریخ حداقل خانوادگی مان را، مروری دوباره داشته باشیم؟ لکه های بی مهری زیادی غیر از لکه های بی مهری پارچه ها ، در اطراف مان بوجود آمده و ما آن ها را نمی بینیم.  راستی چرا دیگر کسی برای ما از این لکه های بی مهری صحبت نمی کند.

سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز سرمه دوزی روی ترمه- شب افروز

سه کاربرد مهم در دوخت حصیری فشرده با سرمه

دوخت حصیری فشرده در سرمه دوزی کاربرد های بسیار خوبی را دارا می باشد. در این قسمت به ۳ کاربرد بسیار مهم و مفید این دوخت اشاره می کنیم:

  • اولین و شاید مهم ترینکاربرد این دوخت می تواند برای پر کردن گل های بزرگ تر در سرمه دوزی باشد.

دوخت حصیری فشرده برای گل- فاطمه آل ابراهیمیدوخت حصیری فشرده برای گل- زیور مهدی نژاد

  • دومین کاربرد این دوخت برای پر نمودن درون بته جقه و برگ های اطراف بته جقه ، و بخش هایی از طرح که گسترده تر؛ می باشد.

دوخت حصیری فشرده برای جقه- زیور مهدی نژاد

  • سومین کاربرد این دوخت برای پر نمودن فاصله های خالی میان خطوط بته جقه، در سرمه دوزی می باشد.

دوخت حصیری فشرده برای فاصله خطوط جقه- فاطمه آل ابراهیمی

تصاویر نمونه های آموزشی دوخته شده در این قسمت توسط خانم زیور مهدی نژاد و خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز می باشد.

 

استفاده از سایه روشن در مرصع دوزی

در صورت استفاده از تکه دوزی مرصع ، استفاده از سایه روشن می تواند در میان تکه های پارچه تشکیل دهنده طرح در تکه دوزی؛ کاربرد پیدا کند. یعنی در صورت استفاده از رنگ سبز برای برگ ها، می توان از چند رنگ سبز هماهنگ برای طرح، استفاده نمود . علاوه بر آن می توان مواد مصرفی روی طرح از رنگهای هماهنگ و سایه روشن انتخاب و مصرف نمود تا جلوه بیشتری را در ذهن بیننده، بیافریند.

نمونه آموزشی زیبایی از کاربرد سایه روشن در انتخاب پارچه و مواد مصرفی جهت دوخت انگور را، در اینجا می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

سایه روشن درمرصع دوزی ،مریم رفیعی

کتیـبـــــــه دوزی با سرمه

کتیبه دوزی عبارتست از نوشته‌‌ای که بر سر در ورودی یا دیوار کاخ ها و مساجد و اماکن متبرکه یا بر بدنه کوه با انواع خط شکل گیرد  و آذین بیند.

در هنرسوزن دوزی دوخت کتیبه به دوختی اطلاق می شود که در آن طرح‌هایی از آیات قرآن و اسماء خداوند و ائمه اطهار و اشعار به شیوه های مختلف با خط دوخته شوند. مواد اولیه مورد استفاده در دوخت کتیبه سرمه و مروارید، پولک و منجوق، سنگ، ملیله ، گلابتون و نقده می باشد.

برای برجسته نمودن نوشته ها در کتیبه دوزی از پشم شیشه در زیر کار استفاده می شود و علاوه بر آن دوخت کتببه غیر از مواد گفته شده ؛ با انواع نخ و همراه با دوخت ژور؛ نیز قابل اجرا می باشد.

در این بخش نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت کتیبه با سرمه را می بینید.  این نمونه آموزشی زیبا با سرمه و به صورت برجسته توسط خانم سلیله احمد پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

کتیبه دوزی با سرمه

روش های دوخت برودری روی پارچه کتان

برودری دوزی یا بریده دوزی،نیز مانند دیگر حرفه های سوزندوزی از ویژگی های خاصی برخوردار می باشد و بیشتر به دلیل استفاده از نخ همرنگ و یا هماهنگ، طرفداران خاصی نیز دارد. پارچه مورد استفاده در برودری معمولا کتان و به رنگ سفید می باشد. این دوخت معمولا به سه صورت عمده اجرا می شود.

یک – گاهی در میان بخش یا بخشهایی از میانه طرح ها مانند وسط جقه ها و یا وسط گلها و برگ ها، استفاده می شود. پس از برش پارچه و دوخت برودری به شیوه افقی دوزی، عمودی دوزی، مورب دوزی و تارعنکبوت دوزی؛ دور تا دور قسمت برش شده را کردونه می کنیم تا از پاره شدن پارچه جلوگیری شود.

برودری دوزی،شبکه دوزی و ژور دوزی- سوزندوزی شب افروز

دو – گاهی هم سرتاسر فضای طرح با استفاده از بند کشی و رعایت اصول و تکنیک های دوخت برودری، بریده دوزی و دوخت برودری ، اجرا می شود. این روش معمولا بسیار پر کار و نیز پر هزینه می باشد. زیرا اجرای دوخت در سرتاسر طرح باید با دقت ، ظرافت و با حوصله و سلیقه؛ انجام شود.

برودری دوزی،شبکه دوزی و ژور دوزی- سوزندوزی شب افروز

سه – نوع سوم که در واقع تلفیقی از دو نوع برودری بالا می باشد، پیشرفته تر بوده و باید با درجه مهارت بالاتری اجرا شود؛ تا سوزن دوزی زیبایی و ظرافت لازم را حفظ و استاندارد های لازم را داشته باشد.

برودری دوزی،شبکه دوزی و ژور دوزی- سوزندوزی شب افروز

معمولا به هنگام دوخت برودری، بخشهایی از طرح به دوخت کوتاه و بلند و سایه روشن دوزی؛ اختصاص می یابد . این بخشها بسته به نظر سوزندوز متفاوت می باشد و حتی می تواند نباشد و به جای دوخت سایه روشن ، تمام طرح با کردونه دوزی پر شود.

به هر صورت، دوخت سایه روشن طرح را زیباتر و عمیق تر می نماید. در تصاویر زیر وسط بته جقه به کمک دوخت برودری تزیین یافته و پس از کردونه دوزی دور تا دور طرح از دوخت ساقه نیز استفاده شده است.

گفتیم که در برودری دوزی معمولا از نخ هم رنگ استفاده می کنند و استفاده از رنگهای متضاد و تیره کمتر معمول می باشد، اما غیر ممکن هم نیست . درست مانند تصاویری که در این قسمت می بینید. این تصاویر شامل بخش هایی از برودری است که بر روی یک رومیزی در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است.

برودری دوزی،شبکه دوزی و ژور دوزی- سوزندوزی شب افروز

دوخت درخت با سرمه

دوختن درخت و پرکردن تنه درخت به طور کلی به شیوه های گوناگون قابل اجرا می باشد. از میان شیوه های متعدد موجود برای سوزندوزی تنه دوخت، دوخت آجرچین و دوخت حصیری نیز انتخاب های مناسبی برای اجرای سوزن دوزی می باشند. به این ترتیب که ابتدا خطوط بیرونی طرح را به کمک سرمه ساده و با استفاده از دوخت خطی؛ می دوزیم و سپس دوخت آجر چین یا دوخت حصیری فشرده را در کنار این خط دوخته شده ، به صورت مورب و با جهت اجرای دوخت  ها به سمت زمین، تکنیک دوخت آجر چین یا حصیری فشرده را ؛ اجرا می کنیم. سرمه مورد استفاده برای پر کردن تنه درخت می تواند سرمه تراش و یا سرمه طرح فرانسه و یا ادغامی از این دو نوع سرمه باشد تا حالت سایه روشن بیابد.

دوخت آجر چین، دوخت درخت با سرمه، فاطمه آل ابراهیمی

 نکته مهم و قابل توجه در دوخت تنه درخت با سرمه، رعایت جهت های دوخت در تنه و شاخه های بزرگ و کوچک می باشد.

دوخت آجر چین، دوخت درخت با سرمه، فاطمه آل ابراهیمی

از میان دو روش گفته شده ، در صورتیکه بخواهیم تنه درخت برجسته شود؛ دوخت آجر چین مناسب تر می باشد. در این بخش نمونه زیبایی از دوخت یک درخت را با سرمه دوزی می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی در کنار تابلوی مرصع دوزی شده طرح طاوس؛ دوخته شده است. همانطور که در تصاویر نیز می بینید، خانم فاطمه آل ابراهیمی ابتدا دور تادور خطوط اصلی درخت را با سرمه ساده و تکنیک خطی دوخته و برای پرکردن تنه درخت شیوه آجرچین به صورت برجسته را مورد استفاده قرار داده است.

دوخت آجر چین، دوخت درخت با سرمه، فاطمه آل ابراهیمی دوخت آجر چین، دوخت درخت با سرمه، فاطمه آل ابراهیمی

شبکه دوزی

دوخت ژور دوزی به همراه شبکه دوزی ها و برودری ها دنیای بسیار لطیف و زیبایی دارد که هر سوزندوز علاقه مندی را به خود جلب می نماید. شبکه ها دنیای خاص خودشان را دارند و مانند پولک و منجوق، یا سرمه نیستند. دارای راز و رمز بیشتری هستند و آنگونه تمام ذهن سوزندوز را به خویش می گیرند که نمی تواند به چیز دیگری بیندیشد.

در واقع شبکه دوزی ها نوع پیشرفته تری از ژور دوزی می باشند . به این صورت که نخ کشی هم در تار و هم در پود پارچه حاصل می شود و اجرای دوخت در میان شبکه های بوجود آمده ، انجام می شود . در شبکه دوزی پارچه باید همانند ژور دوزی؛ دارای تار و پود منظم و قابل شمارش باشد.

شبکه دوزی و ژور دوزی- سوزندوزی شب افروز

شبکه دوزی نیز کاربرد های متفاوتی دارد. گاهی اجرای شبکه در بخشی از اطراف یا میانه طرح ها اجرا می شود و گاهی هم به صورت مستقل و در قالب تولیدی مشخص ارائه می گردد.

در این قسمت تصاویری از دوخت شبکه دوزی را بر روی یک روسری می بینیدکه  در کارگاه سوزن دوزی شب افروز، اجرا شده است. دوخت شبکه تار عنکبوتی در چهار گوشه روسری و به صورت پلکانی در کنار ژور گره دار، آفرینشی بسیار زیبا و کاربردی از اجرای دوخت ژور و شبکه می باشد. دوخت ژور حاشیه  در دور تا دور روسری نیز بر زیبایی کار افزوده است.

شبکه دوزی و ژور دوزی- سوزندوزی شب افروز شبکه دوزی و ژور دوزی- سوزندوزی شب افروز

ژور دوزی

یکی از حرفه هایی که در زیر مجموعه سوزن دوزی سنتی ایران قرار دارد، حرفه ژور دوزی می باشد. حرفه ژور دوزی به همراه شبکه دوزی ها، در مازندران نیز قدمت زیادی دارد. از طرفی این حرفه به صورت های مختلف چه به صورت هنری و چه به صورت صنعتی و یا ادغامی از این دو کاربرد بسیار زیادی نیز می تواند داشته باشد. بر حسب نوع تولید و مصرف، نوع ژور و پهنای مرتبط با آن کاربردهای متفاوتی در تولیدهای متفاوت بر روی پارچه می یابد.

برای اجرای این دوخت باید پارچه را نخ کشی نمود . با در آوردن تار ، یا پود پارچه به اندازه دلخواه و متناسب با اندازه ژور ؛ فضای کار آماده میشود تا سوزن دوز بتواند بر روی آن دوخت دلخواه را ارائه نماید.  بنابراین، برای این دوخت پارچه مورد استفاده باید دارای تار و پود منظم باشد، تا بتوان نخ کشی را  روی آن انجام داد.  ژور دوزی نیز مانند دیگر انواع سوزندوزی ها کاربرد های متفاوتی دارد . از جمله این کاربردها استفاده از این دوخت در لبه روسری می باشد.

نمونه زیبایی از دوخت ژور دوزی را در این قسمت می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز ، در لبه یک روسری ؛ اجرا شده است. این دوخت  ژور ریشه یا حاشیه نام دارد و یکی از انواع دوخت های ژور دوزی می باشد که در لبه این روسری به صورت دوبل  دوخته شده است.

ژور دوزی - سوزندوزی شب افروز