Skip to main content

در مطالب قبل  تکنیک دوخت حیوانات با گره دوزی یا شن دوزی مطرح شد و نیز در مطلب گذشته  نمونه زیبایی از گلدوزی  زرافه ها با درخت ، را روی تشک و بالش بچه دیدید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، دوخته شده بود.  دیدن تصاویر و طرح نکات مرتبط با آن شاید انگیزه ای برای شروع یک دوخت و تولید نمونه ای هر چند کوچک باشد. اما به طور یقین همین نمونه کوچک می تواند فضای دلپذیری را در محیط خانه ایجاد نماید و روح تازه ای به آن ببخشد. در این بخش طرح گلدوزی زرافه ها با درخت، درج شده است تا بتوانید برای ایجاد همان تغییر و دلنشین تر، نمودن فضا از آن استفاده نمایید.

این طرح علاوه بر استفاده در تشکچه، روبالشی و روتختی و….. و دیگر وسایل کودک قابل استفاده می باشد قابلیت استفاده روی لباس، منظره و…. را نیز دارا می باشد. از طرفی اجرای طرح غیر از گلدوزی، برای تکه دوزی نیز کاربرد دارد. در صورت تمایل می توانید طرح زرافه را از اینجا  دانلود و استفاده نمایید.

 

طرح زرافه و درخت - سوزندوزی شب افروز

کمی پیش تر از گلدوزی ملافه لحاف یا پتو به شکل غیر متداول صحبت شد و البته این تنوع در شکل و نوع تشک بچه نیز، در مواردی ارائه می شود. تقریبا همیشه تشکچه های کودک به شکل مربع یا مستطیل ارائه می شود. ولی در نمونه زیر این گونه نیست و تشکچه در قالبی خاص با طرحی از زرافه و چین های اطراف، با نیم دایره ای از بالا ارائه شده است.   

در این نمونه بسیار زیبا که در کارگاه سوزندوزی شب افروز دوخته شده، طرحی از دو زرافه و درخت  به دو صورت یکبار جدا از هم در دو سوی درخت و یکبار در کنار هم و یکطرف درخت با فاصله در زیر یکدیگر، همراه با زمین و بوته و ابر؛ دوخته شده است. قرارگرفتن این تصاویر در زیر یکدیگر و با فاصله موجب شده که در کل تصویری از یک فضای باز برای زرافه ها را، در ذهن بیننده تداعی می کند.

بکار گیری یک طرح در قالب هایی جدا و برای فضاهایی باز نه تنها طرح را گسترده نشان می دهد، بلکه نمایی از یک منظره زیبا را به نمایش می گذارد، که می تواند هر بیننده ای را جذب نماید.

همانطور که در تصویر دیده می شود این منظره زیبا برای یک رو تشکی کودک با انحنایی در بالای روتشکی و چین پره در اطراف ، استفاده شده است. از همین طرح بخشی نیز برای رو بالشی کودک استفاده و سوزندوزی شده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. بسیار زیباست. اینطور نیست؟؟؟!!!!!!!!

گلدوزی تشک بچه- سوزندوزی شب افروز