Skip to main content

سایه روشن ها تجلی رویاهای درون ما هستند و نمادی از هر آنچه که در ثانیه هایمان جریان دارند. گویی تن پوش افکارمان هستند که در چارچوب طرح ها با سوزن و نخ، بر سینه پارچه؛ هویت خودشان را می یابند و می مانند.

 تصویر زیر نمونه ای از سوزندوزی یک گل سه بعدی است که در سایه روشن های آن سبز و آبی در حلقه ای از مروارید های سپید، به هم آمیخته اند تا هجای این معنی باشد که سرسبزی زمین و بی کرانگی آسمان با خلوص درون سوزندوز؛ به هم آمیخته است. و بگوید که هنوز فرصتی و جایی برای نهایت دوست داشتن و عشق هست. فقط باید آن را یافت!!!

این سایه روشن دوزی بسیارزیبا توسط خانم پریسا رودگر و بر روی یک گل یقه، اجرا شده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

 

گل یقه- پریسا رودگر

در میان کاربردهای متفاوت و فراوان دوخت گره فرانسوی می توان به دوخت حروف و کلمه ها ، اشاره نمود. برای این کار ابتدا دور تا دور خطوط طرح را با ساقه دوزی، ساقه پیچ، زنجیره دوزی، گره مرجان و یا ….و…….. می دوزیم و سپس درون حروف را با گره فرانسوی تو پر؛ پر می کنیم تا تمام فضای طرح پر شود.میزان پر شدن و پراکندگی گره فرانسوی ها، نیز دلخواه و باسلیقه سوزندوز و مصرف کننده مرتبط می باشد.

نمونه ای از اجرای این دوخت را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم شهناز کردی، بر روی آرم  یک کافه و با نماد یک فنجان قهوه، سوزندوزی شده است. دور تا دور حروف و فنجان قهوه با ساقه پیچ، دوخته شده و فضای حروف با گره فرانسوی تو پر، کامل شده است. برای نشان دادن قهوه درون فنجان نیز از گره فرانسوی تو پر و دندان موشی، استفاده شده  و تزیین بیرون فنجان قهوه نیز با تکنیک های مختلفی مانند رز عنکبوتی، گره ایرانی، بخیه تنبل ، ساقه دوزی و… و…  شکل یافته است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

 

کلمه و دوخت گره فرانسوی- شهناز کردی