سوزندوزی، تجسم نخ و رنگ

رنگ در رنگ زیبایی و ترانه ام. آوای صبحی بی بهانه ام. از دل شب می رویم و در روشنای روز در کوک به کوک هر طرح جاری می شوم. از لحظه های صبوری ام به گلهای مهربانی روح می بخشم. در حلقه یک کارگاه شکفته می شوم . از برگ و ساقه و گل در حلقه ای چوبی؛ از لحظه ها عبور می کنم. ازلحظه ای به لحظه ای دیگر، حلقه ای به حلقه دیگر، از طرحی به طرحی دیگر، ساقه به ساقه، برگ به برگ، گل به گل می گذرم تا کویری آبادان شود و دلی شادمان.

گلدوزی برزیلی، گلدوزی غیر همسطح- محدثه وثوقی

گاهی دوختن یک گل، بدون طرح و نقشی خاص آن هم درون حلقه ای چوبی، با تجسمی از یک رویا و خیال؛ دنیای تازه ای از زیبایی را مقابل چشمان یک سوزندوز می گشاید. دنیای تازه ای که در گوشه گوشه آن حلقه چوبی ، می تواند ثانیه های یک زندگی را جلوه ای دیگر ببخشید و در قاب همان حلقه چوبی به دیوار آویزد.

در تصاویر، نمونه زیبایی از گلدوزی برزیلی درون یک گلدان را، می بینید که توسط خانم محدثه وثوقی از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی برزیلی، گلدوزی غیر همسطح- محدثه وثوقی

گل های سه بعدی روی ترمه

شاید در ذهن برخی استفاده از گل های سه بعدی به مکان و نوع خاصی از سوزندوزی ها مرتبط باشد، در حالیکه به واقع چنین نیست و به راحتی می توان از گل های سه بعدی جهت تزیین ترمه، بخصوص ترمه های قالبی؛ در شکل و اندازه های مختلف بهره گرفت. حتی گاهی همراه با سرمه دوزی یا پولک و منجوق دوزی روی ترمه نیز، می توانید از گل های سه بعدی جهت تزیین ترمه استفاده نمایید.

گلدوزی سه بعدی روی ترمه- سوزندوزی شب افروز

برای این کار ابتدا نوع دلخواهی از گل های سه بعدی را در تعداد مشخص سوزندوزی و آماده می کنیم. سپس آن ها را در مکان های دلخواه از رومیزی ترمه و یا ….و….، به کمک سوزن و نخ می دوزیم. تلفیق این حرفه ها با هم در سوزندوزی ها، علاوه بر کار آمد بودن، بسیار سرگرم کننده، دلنشین و تصویری از یک خیال و رویا را به همراه  دارد.

در تصاویر زیر نمونه ای از یک گل سه بعدی را می می بینید که در فواصل میان جقه های یک رومیزی ترمه قالبی؛ به کارگرفته شده است. ابتدا دور تا دور بته جقه های طرح خود ترمه با سرمه سوزندوزی شده و سپس گلهای سه بعدی که از قبل آماده شده، در فواصل میان جقه ها ؛ به کمک سوزن و نخ دوخته شده است. سوزندوزی این رومیزی ترمه ارزشمند و زیبا  در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.

گلدوزی سه بعدی روی ترمه- سوزندوزی شب افروز