بایگانی دسته: برودری دوزی

دوخت جادگمه ای

دوخت جادگمه ای یا دوخت دندان موشی چسبیده به هم، یکی از دوخت های پرکاربرد در مجموعه دوخت های مرتبط با دندان موشی می باشد. در این دوخت دندان موشی ها، به صورت فشرده و منظم در کنار هم قرار می گیرند. بیشترین مورد مصرف این دوخت، در حرفه هایی مانند برودری دوزی، تکه دوزی، ژور دوزی، شبکه دوزی و…. می باشد. یکی از کاربردهای رایج دوخت جادگمه ای، استفاده از آن در دوخت دالبرها می باشد.
  در تصاویر زیر دو نمونه آموزشی از دوخت دندان موشی چسبیده به هم را می بینید که بر روی دالبرهای دور بته جقه، اجرا شده است. در یکی از این تصاویر دوخت دندان موشی به صورت فشرده، حدفاصل لبه دالبر و خط مرتبط به بته جقه را پوشانده و کاملا فضا را پر نموده است. ولی در تصویر دوم دوخت دندان موشی به صورت فشرده فقط در لبه دالبرها دوخته شده است. در هر دو تصویر یک دوخت و با دو واکنش مورد استفاده قرار گرفته است. این دو نمونه آموزشی  توسط خانم ها عطیه شریفی و فاطمه تقی زاده از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

دوخت جادگمه ای- سوزندوزی شب افروز دوخت جادگمه ای- سوزندوزی شب افروز

لمه دوزی روی مانتو

بطور کلی در سوزندوزی، دوخت هر طرحی با نخ های لمه را لمه دوزی می گویند. لمه دوزی در بسیاری موارد می تواند جهت ایجاد سایه روشن ها و جلوه های ویژه بر روی طرح ها مورد استفاده قرار گیرد. نخ لمه از جمله نخ های فانتزی است که در عین زیبایی، قدرت پر رنگ نمودن طرح ها را نیز، دارا می باشد. معمولا از نخ لمه در دوخت بخش هایی از طرح استفاده می شود ولی گاهی تمام طرح به کمک این نخ دور دوزی می شود که البته  زیبایی خاصی نیز به طرح می بخشد. در تصویر زیر نمونه ای از دوخت گل های قاصد را بر روی یک مانتوی سبز می بینید. گلدوزی روی این مانتو با نخ لمه سبز تیره، در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.

جهت دیدن تصاویر بیشتری از این مانتو بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

لمه دوزی - سوزندوزی شب افروزلمه دوزی - سوزندوزی شب افروز

گلدوزی برای جاشمعی

گاهی اوقات با مقداری نخ ، تکه ای پارچه و اندکی حوصله ، حتی بدون در اختیار داشتن طرح و نقشی مشخص؛ می توان هدیه ای ویژه برای مناسبت هایی خاص همچون تولد؛ تولید نمود. تولیدی که علاوه بر ماندگاری می تواند در محیط اطراف مان، هم به عنوان وسیله ای کاربردی و هم به عنوان وسیله ای برای تزیین؛ مورد استفاده قرار گیرد.

گلدوزی جاشمعی- سوزندوزی شب افروز

همه چیز را می توان از تکه پارچه ای دراز و نه چندان کارآمد ، شروع نمود. ابتدا چند تار نخ از لبه پارچه می کشیم  و پس ازتا زدن اندکی از پارچه به سمت رو، آن را با دو ردیف دندان موشی از لبه و کاملا نزدیک به فضای نخ کشی محکم می کنیم. به این ترتیب دوخت دندان موشی ها علاوه بر محکم نمودن لبه ها، باعث زیبایی تکه پارچه ما می شوند. آنگاه با چند رنگ نخ دایره هایی در اندازه های مختلف، و با تکنیک دوخت چرخ و فلک گل هایی زیبا می دوزیم . سپس برای جلوه  دادن به همان گل ها، به کمک دوخت ضربدری درهم کمی سبزه به آن تکه پارچه و لابلای گل ها، اضافه می کنیم.

گلدوزی جاشمعی- سوزندوزی شب افروز

شاید کمی باورش سخت باشد ولی، به همین سادگی کار تمام می شود. پس از تا زدن دوباره تکه پارچه و دوخت کناره ها از پشت، تولید مان برای یک جاشمعی، شکل می گیرد و قابل استفاده می شود.

تازه اگر تکه پارچه اولیه کمی بزرگ تر بود، می توانستیم از آن به جای جامدادی نیز استفاده نماییم. به هرحال شما نیز می توانید از همین اکنون تجربه شیرین خودتان را شروع نمایید و از آن لذت ببرید. تصاویر بیشتری از مراحل تولید جاشمعی گلدوزی شده را می توانید در این نشانی بیابید.

گلدوزی جاشمعی- سوزندوزی شب افروز

طرح مروارید دوزی روی لباس

طرح های بسیاری برای دوخت مروارید به شیوه دوباره دوزی می توانند مورد استفاده قرار گیرند ولی عمده این طرح ها باید دارای ویژگی خطوط یکنواخت، جهت بهتر نشان دادن تکنیک دوباره دوزی باشند.

در این قسمت طرحی از مروارید دوزی روی لباس را می بینید که در کارگاه سوزن دوزی شب افروز؛ اجرا شده است. می توانید این طرح را دانلود و پس از قرار دادن نقاط علامت گذاری شده در کنار یکدیگر و چسباندن دو تکه ، از طرح در جای دلخواه استفاده نمایید.

این طرح  غیر از مروارید دوزی می تواند در دیگر حرفه های سوزندوزی مانندگلدوزی، عمامه دوزی،سرمه دوزی، پولک و منجوق دوزی و… روی لباس استفاده شود و یا به صورت قرینه وسط یک رومیزی نیز به کار رود.

طرح مروارید دوزی روی لباس- سوزندوزی شب افروز

طرح مروارید دوزی روی لباس- سوزندوزی شب افروز

دوخت چرخ و فلك

به طور کلی در سوزن دوزی ها، دوخت دندان موشي در امتداد يك دايره را چرخ و فلك ميگويند. به گونه ای که خطوط دندان موشی به عنوان شعاع های آن دایره دوخته می شوند. چرخ و فلک معمولا به  شیوه های مختلف قابل اجرا می باشد. اما دو شیوه زیر متداول ترین کاربرد چرخ و فلک در سوزن دوزی می باشند.

در یکی از این شیوه ها دقیقا مرکز یک دایره به عنوان مرکز چرخ و فلک و شعاع های دایره به عنوان خطوط اصلی دوخته می شوند. در نوع دیگری از چرخ و فلک دو دایره متحدالمرکز را در نظر می گیریم و به گونه ای شعاع های دایره بیرونی را می دوزیم که هر بار سوزن روی دایره درونی و حد فاصل میان دو دایره دندان موشی را شکل دهد .

چرخ و فلک می تواند در اندازه و شیوه های مختلف به صورت پراکنده و گاه در کنار هم مجموعه ای از گل های کوچک را در میان سوزندوزی ها به وجود آورد. مانند تصاویر زیر:

دوخت چرخ و فلک - سوزندوزی شب افروزدوخت چرخ و فلک - سوزندوزی شب افروز

 

کاربرد دوخت دندان موشی

یکی از کاربرد های بسیار خوب دندان موشی یا دوخت پتویی ایجاد یک لبه یا دیواره به هنگام دوخت می باشد. این لبه  یا دیواره کمک بسیار موثری جهت بستن فضای طرح و یا پارچه، می باشد . به همین خاطر معمولا در میان انواع حرفه های سوزن دوزی مانند، اپلکه دوزی، گلدوزی، سرمه دوزی، برودری دوزی، ژور دوزی، شبکه دوزی و…  کاربرد های بسیار بالایی را ایجاد می نماید.

دندان موشی یا پتویی- سوزندوزی شب افروز دندان موشی یا پتویی- سوزندوزی شب افروز

کاربرد دیگری از دوخت بخارا

یکی از کاربرد های دوخت داربستی ، استفاده از این دوخت  برای پر نمودن فضای خالی وسط بته جقه ها می باشد. این فضا ی خالی همیشه به صورت دوخت خطوط افقی و عمودی و ضربدر؛ پایان نمی یابد و گاهی در میان چهار خانه های به وجود آمده با نخ هایی به رنگ دیگر، دوخت هایی کمکی مانند گره فرانسوی، ضربدر هایی بزرگ تر و یا ستاره هایی کوچک؛ تزیین می شود.

در تصاویر زیر نمونه هایی از این تزیین را در فضای خالی یک بته جقه می بینید که توسط خانم ها عطیه شریفی و فاطمه تقی زاده در رنگ هایی متفاوت؛ دوخته شده است.

 در هر دو تصویر با رنگهایی متفاوت از دوخت داربستی، ضربدر هایی به صورت یک در میان در بین خانه های خالی دوخته شده است.

کاربرد دوخت داربستی- سوزندوزی شب افروز

کاربرد دوخت داربستی- سوزندوزی شب افروز

طرح جقه برای سرمه دوزی و پولک دوزی

بته جقه ها را بته درویشی یا بته های سرخم نیز می نامند. این بته ها در دنیای پر رمز و راز سوزن دوزی های ایرانی،نقش هایی بسیار پر رنگ و ماندگار آفریده اند و خواهند آفرید. از جمله این نقش ها، در سرمه دوزی، پولک دوزی، مروارید دوزی، پته دوزی، ابریشم دوزی و…… می باشد .

در تصویر زیر نقشی از یک بته جقه را می بینید که می تواند کار بردهای زیادی در سوزن دوزی شما نیز؛ بیافریند. تصاویر دوخته شده ای از همین بته جقه در حرفه های مختلف سوزن دوزی مانند پولک و منجوق دوزی ، مروارید دوزی، سرمه دوزی و گلدوزی در وبلاگ سوزندوزی شب افروز وجود دارد که می تواند الگوهای مناسبی برای شروع می باشد.

طرح برای سرمه ، پولک و گلدوزی- سوزندوزی شب افروز

گیپور دوزی و انواع آن

گیپور دوزی یکی از انواع دوخت های سوزن دوزی می باشد که به نوعی از تور های گیپور در آن استفاده می شود. خلاقیت در کاربرد انواع تورهای گیپور مانند تور دوزی های دیگر، می تواند در بسیاری موارد؛ زیبایی های چشمگیری بیافریند.

یکی از انواع گیپور دوزی که رایج ترین آن نیز می باشد، بخش هایی از طرح های مستقل یا به هم پیوسته از تور را جدا می کنند و پس از جدا نمودن بخش های دلخواه که معمولا گل، برگ ، جقه و…. می باشد؛ آن را در مکان مناسب قرار داده و با دوخت هایی چون زیگزاگ، دندان موشی و یا کردونه؛ ثابت می نمایند . در واقع به بیانی دیگر، بخش هایی از تور گیپور را  در مکان مناسب و دلخواه؛ تکه دوزی یا اپلکه دوزی می نمایند.

در تصاویر زیر نمونه ای از دوخت بخشی از طرح گیپور بر روی لباس می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است.

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز

نوع دیگری از گیپور دوزی، که آسان تر نیز می باشد، اجرای دوخت گیپور بدون جدا سازی تکه هایی از طرح گیپور به صورت یکسره؛ بر روی بخش هایی از لباس می باشد. به این صورت که ابتدا تور گیپور را به صورت یکسره، در مکان دلخواه ار لباس قرار می دهند و سپس به کمک دوخت های مرتبط؛ آن را ثابت می نمایند.

در هر دو شیوه در صورت تمایل می توان بخش هایی از تور گیپور بر روی لباس یا تکه های بریده شده ای از تور به صورت مستقل بر روی لباس را به کمک دوخت هایی مانند پولک دوزی، سنگ دوزی، منجوق دوزی، ملیله دوزی ، سرمه دوزی و…… تزیین نمود.

البته گاهی نیز کل یک لباس با پارچه گیپور دوخته می شود و بر روی آن از دوخت های تزیینی مختلف جهت تزیین و ایجاد جلوه بیشتر، استفاده می کنند

در تصاویر زیر نیز نمونه ای از دوخت گیپور بر روی بخشی لباس می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی از اموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است و به کمک سنگ، ملیله شکسته و.. تزیین شده است.

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز

دوخت داربستی یا بخارا

دوخت داربستی یا دوخت بخارا، جهت پر نمودن بخش هایی خالی از سوزن دوزی که تمایلی به پر کردن کامل آن نیز وجود ندارد؛ به کار می رود.

برای اجرای دوخت ابتدا، شلالهاي بلندي به صورت بعلاوه كنارهم می دوزیم. بطوريكه پس از دوختن شلال ها، مربع های مساوی در کنار هم داشته باشيم. محل تقاطع اين خطوط افقي و عمودي را با نخ همرنگ يا نخ رنگ ديگر، بست هايي به شكل اريب يا بعلاوه مي دوزيم. گاهي هم از گره فرانسوي در محل تقاطع استفاده مي كنيم.

نمونه ای از دوخت داربستی را در اینجا می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

دوخت داربستی یا بخارا- سوزن دوزی شب افروز