رو دوزی سنتی الحاقی

شاید برای برخی از شما دوستان نیز این سوال پیش آمده باشد که رو دوزی سنتی الحاقی چیست و چه مواردی از دوخت های سنتی را در بر می گیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که رو دوزی سنتی الحاقی  در بخش رشته های مرتبط با صنایع دستی و از جمله حرفه های زیر مجموعه دوخت های سنتی می باشد. به عبارتی خود این حرفه مجموعه ای از مهارت های مندرج در چند حرفه مرتبط با هم را به صورت هماهنگ در کنار هم قرار داده است.

حرفه های مرتبط با رودوزی سنتی الحاقی شامل سرمه دوزی، پیله دوزی، شرابه دوزی، پولک دوزی، قیطان دوزی، مغزی دوزی، یراق دوزی، منجوق دوزی، ملیله دوزی، مروارید دوزی، کمند دوزی، اینه دوزی، و…… و…..و می باشد. یعنی به طور کلی، رو دوزی سنتی الحاقی نوعی از سوزندوزی است که در آن سوزندوزی با الحاق مواد اولیه به پارچه ، با کمک سوزن و نخ، اجرا می شود.

رو دوزی سنتی الحاقی- سوزندوزی شب افروز

هانگونه که از عنوان حرفه پیداست،در حرفه رو دوز سنتی الحاقی؛ با حرفه های متعددی از رو دوزی ها روبرو هستیم که هر کدام جایگاه خودشان را حفظ نموده و به تنهایی جهت اجرای طرح های مختلف و تزیین پارچه به کار می روند و البته سوزندوز در این حرفه، باید توانایی های لازم را در شناخت نقوش مرتبط با رو دوزی های سنتی اولیه، مبانی نقش اندازی و مهارت نظری و عملی؛ جهت سوزندوزی چند حرفه ( رو دوزی مقدماتی، مرصع دوزی، مهره های تزیینی و پولک و منجوق، سرمه دوزی، کمند  دوزی و…) به صورت همزمان؛ را دارا باشد.

در تصاویر نمونه ای از رو دوزی سنتی الحاقی را می بینید که بر روی پارچه ترمه و در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.

رو دوزی سنتی الحاقی- سوزندوزی شب افروز

دوخت گل پیاز با پولک و مروارید

برای دوخت گل پیاز، ابتدا دایره ای رسم می کنیم و سوزن را از پارچه  و روی یک نقطه از دایره، بیرون می کشیم . آنگاه یک پولک، یک مروارید درشت به همراه یک منجوق را با هم به سوزن می کشیم . سپس سوزن را از مروارید و پولک عبور داده از پارچه بیرون می بریم. منجوق ها باعث نگهداری مروارید و پولک می شود. با سوزن و نخ یک بست به پارچه می زنیم و دوباره دوخت را از ابتدا، تکرار می کنیم تا دایره پر شود. این  دوخت درگل پیاز، بدون تغییر؛ در محدوده یک دایره شکل می یابد .

گل پیاز در عین سادگی و آسانی می تواند بسیار پر کاربرد نیز باشد . زیرا به طرح و نقش خاصی برای دوخت نیاز نیست و می توانید با چند ساقه و برگ، آن را در هر مکان و موقعیتی استفاده نمایید.

نمونه های دوخته شده ای از این تکنیک را در تصاویر زیر با دو رنگ می بینید که توسط عاطفه یوسف پور و سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است.

دوخت گل پیاز- عاطفه یوسف پور دوخت گل پیاز- سمیه محمودی