مغزی دوزی

مغزی دوزی نوعی اتصال تزیینی تکه های مختلف لباس، کیف، کفش و آستر به زمینه اصلی پارچه می باشد. این اتصال به کمک نوار، ، قیطان و یراق انجام می گیرد. به این صورت که جهت اتصال تکه ها می توان از نوار، قیطان و یراق در لای درزها به صورت تزیینی استفاده نمود تا از میان درز دیده شود . یکی از کاربرد های خوب مغزی دوزی در سوزندوزی ، هنگام آسترکشی تولیدات سوزن دوزی شده می باشد و عمدتا پارچه های مخمل و ترمه را شامل می شود. در تصویر زیر نمونه ای از دوخت مغزی دوزی بر روی پارچه مخمل را می بینید که توسط نعیمه منزه از آموزشگاه شب افروز بر روی دو رومیزی مستطیل و گرد، دوخته شده است. رومیزی گرد، مرصع دوزی شده و رومیزی های مستطیل، ملیله دوزی و پولک دوزی می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این رومیزی های زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

مغزی دوزی- نعیمه منزه

ترمه دوزی

سرمه دوزی، ذغره دوزی و یا پولک و منجوق دوزی و… به صورت سنتی، معمولا روی پارچه ترمه انجام می شود و البته نام گذاری در این موارد عمدتا به نوع مواد اولیه ای مختص می شود که به کمک آن سوزندوزی روی پارچه ترمه، اجرا می شود و به آن سرمه دوزی روی ترمه، پولک دوزی روی ترمه و…..و…. می گویند. ولی مفهوم متداول تری نیز برای سوزندوزی روی ترمه وجود دارد و آن ترمه دوزی می باشد.

پارچه ترمه را به دو شکل می توان در بازار یافت. نوع عمده تر پارچه ترمه،  دارای طرحی یکنواخت در سر تا سر پارچه  می باشد که بر حسب سلیقه و متراژ مورد احتیاج، توسط افراد برای مصارف گوناگون؛ خریداری و مورد استفاده قرار می گیرد . در مقابل، نوعی از پارچه ترمه نیز در بازار یافت می شود که به آن ترمه قالبی می گویند. ترمه های قالبی در شکل و اندازه های متفاوت مانند گرد، مربع و یا مستطیل و.. در بازار یافت می شوند. بر روی ترمه های قالبی، به طور کلی طرح ها، کاملا قالب گونه و برای مورد خاصی از مصرف در نظر گرفته شده است.

پولک دوزی روی ترمه قالبی- آذر ساسانی نژاد

پارچه ترمه به هر دو شکل، چه به صورت متری و چه به صورت قالبی، در حرفه های سرمه دوزی و پولک و منجوق دوزی و…. می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما در استفاده از پارچه ترمه قالبی، در نظر گرفتن طرح و نقش موجود و قالب ارائه شده روی خود پارچه ترمه اولویتی را جهت نقش اندازی روی پارچه مطرح می کند و تا آنجا که ممکن باشد و قالب طرح را تحت تاثیر قرار ندهد نقش اندازی امکان پذیر می باشد. در غیر این صورت استفاده از طرح و نقش موجود روی پارچه ترمه، اولویت اول جهت سوزندوزی می باشد.

پولک دوزی روی ترمه قالبی- آذر ساسانی نژاد

در تصاویر این بخش نمونه ای از دوخت پولک و منجوق دوزی را بر روی پارچه ترمه قالبی ( مربع )می بینید که با استفاده از خطوط اصلی پارچه ترمه، تکنیک های دوخت پولک و منجوق دوزی، جهت سوزندوزی روی آن انتخاب شده است. سوزندوزی روی این پارچه ترمه قالبی توسط خانم آذر ساسانی نژاد از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و از دیدن آن لذت ببرید.

پولک دوزی روی ترمه قالبی- آذر ساسانی نژاد