رو دوزی سنتی الحاقی

شاید برای برخی از شما دوستان نیز این سوال پیش آمده باشد که رو دوزی سنتی الحاقی چیست و چه مواردی از دوخت های سنتی را در بر می گیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که رو دوزی سنتی الحاقی  در بخش رشته های مرتبط با صنایع دستی و از جمله حرفه های زیر مجموعه دوخت های سنتی می باشد. به عبارتی خود این حرفه مجموعه ای از مهارت های مندرج در چند حرفه مرتبط با هم را به صورت هماهنگ در کنار هم قرار داده است.

حرفه های مرتبط با رودوزی سنتی الحاقی شامل سرمه دوزی، پیله دوزی، شرابه دوزی، پولک دوزی، قیطان دوزی، مغزی دوزی، یراق دوزی، منجوق دوزی، ملیله دوزی، مروارید دوزی، کمند دوزی، اینه دوزی، و…… و…..و می باشد. یعنی به طور کلی، رو دوزی سنتی الحاقی نوعی از سوزندوزی است که در آن سوزندوزی با الحاق مواد اولیه به پارچه ، با کمک سوزن و نخ، اجرا می شود.

رو دوزی سنتی الحاقی- سوزندوزی شب افروز

هانگونه که از عنوان حرفه پیداست،در حرفه رو دوز سنتی الحاقی؛ با حرفه های متعددی از رو دوزی ها روبرو هستیم که هر کدام جایگاه خودشان را حفظ نموده و به تنهایی جهت اجرای طرح های مختلف و تزیین پارچه به کار می روند و البته سوزندوز در این حرفه، باید توانایی های لازم را در شناخت نقوش مرتبط با رو دوزی های سنتی اولیه، مبانی نقش اندازی و مهارت نظری و عملی؛ جهت سوزندوزی چند حرفه ( رو دوزی مقدماتی، مرصع دوزی، مهره های تزیینی و پولک و منجوق، سرمه دوزی، کمند  دوزی و…) به صورت همزمان؛ را دارا باشد.

در تصاویر نمونه ای از رو دوزی سنتی الحاقی را می بینید که بر روی پارچه ترمه و در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.

رو دوزی سنتی الحاقی- سوزندوزی شب افروز

سوزن و نخ و سرمه

قصه سوزن و نخ سرمه بر پارچه ترمه، قصه ای  پر از خیال و زیبایی است. این قصه را از زبان های مختلف می شنوی.  ولی از هر زبان که می شنوی نامکرر است. در قصه سوزن و نخ و پارچه ترمه، طرحی یکسان را در دستهایی متفاوت می بینی . هر کس به گونه ای می دوزد. حتی یک تکنیک و روش، در میان این دستها ؛ رنگ و بویی متفاوت می یابد. به واقع سوزندوز از روح و جان خویش در طرح می دمد تا به طرح، روح بخشد.

نمونه ای از این قصه تکرار ناشدنی را در تصاویر زیر می بینید که توسط خانم مریم پورکیا از آموزشگاه شب افروز، بر روی یک رومیزی رانر سه گوشه از پارچه ترمه، سرمه دوزی و به عبارتی ترمه دوزی شده است. در این سوزندوزی زیبا از تکنیک های مختلف سرمه مانند حصیری ،خطی، نیم نگینی و…مروارید دوزی و… استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سرمه دوزی یا ترمه دوزی بسیار زیبا، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سوزن و نخ و سرمه روی ترمه - مریم پور کیا سوزن و نخ و سرمه روی ترمه - مریم پور کیا