گل های نگینی در حرفه سرمه دوزی و پولک و منجوق دوزی کاربرد بسیار گسترده ای دارد و اغلب جهت پر نمودن فضاهای خالی و یا گسترده تر نمودن چشم انداز طرح ها به کار می رود.

برای دوختن گل های نگینی ابتدا یک مروارید درشت یا یک عدد سنگ گرد در نقطه دلخواه بدوزید. سپس سوزن را از پارچه کاملا نزدیک مروارید یا سنگ گرد، بیرون بیاورید و تعدادی مروارید کوچک تر را به سوزن کشیده؛ دور تا دور مروارید درشت حلقه کنید و بست بزنید .

گل های نگینی را با مواد اولیه متفاوت در رنگ های هماهنگ و متضاد نیز می توان دوخت.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت گل های نگینی را می بینید که توسط خانم ها فاطمه ابراهیم زاده و فاطمه عبدی و منانه نصیری از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

گل نگینی- سوزندوزی شب افروزگل نگینی- سوزندوزی شب افروزگل نگینی- سوزندوزی شب افروز

دگمه ها همیشه برای بستن تکه های لباس به یکدیگر و یا همراهی با تکه دوزی و چهل تکه دوزی به کار نمی روند، بلکه کاربردهای متعدد دیگری نیز دارند. گاهی قرار گرفتن یک دگمه در میانه یک گل، می تواند جلوه ای دلنشین بیافریند. جلوه ای دلنشین و زیبا که می تواند با همراهی اندکی از دوخت گلدوزی برزیلی و با استفاده از نخ کانوای فانتزی، هم چون نگینی در فضای لباس بدرخشد و زیبایی بیافریند.

درتصاویر زیر نمونه ای از همراهی دوخت دگمه با گلدوزی برزیلی را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و بر روی بافتنی اجرا شده است.

جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دگمه دوزی- سوزندوزی شب افروز

دگمه دوزی- سوزندوزی شب افروز