گیپور دوزی و انواع آن

گیپور دوزی یکی از انواع دوخت های سوزن دوزی می باشد که به نوعی از تور های گیپور در آن استفاده می شود. خلاقیت در کاربرد انواع تورهای گیپور مانند تور دوزی های دیگر، می تواند در بسیاری موارد؛ زیبایی های چشمگیری بیافریند.

یکی از انواع گیپور دوزی که رایج ترین آن نیز می باشد، بخش هایی از طرح های مستقل یا به هم پیوسته از تور را جدا می کنند و پس از جدا نمودن بخش های دلخواه که معمولا گل، برگ ، جقه و…. می باشد؛ آن را در مکان مناسب قرار داده و با دوخت هایی چون زیگزاگ، دندان موشی و یا کردونه؛ ثابت می نمایند . در واقع به بیانی دیگر، بخش هایی از تور گیپور را  در مکان مناسب و دلخواه؛ تکه دوزی یا اپلکه دوزی می نمایند.

در تصاویر زیر نمونه ای از دوخت بخشی از طرح گیپور بر روی لباس می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است.

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز

نوع دیگری از گیپور دوزی، که آسان تر نیز می باشد، اجرای دوخت گیپور بدون جدا سازی تکه هایی از طرح گیپور به صورت یکسره؛ بر روی بخش هایی از لباس می باشد. به این صورت که ابتدا تور گیپور را به صورت یکسره، در مکان دلخواه ار لباس قرار می دهند و سپس به کمک دوخت های مرتبط؛ آن را ثابت می نمایند.

در هر دو شیوه در صورت تمایل می توان بخش هایی از تور گیپور بر روی لباس یا تکه های بریده شده ای از تور به صورت مستقل بر روی لباس را به کمک دوخت هایی مانند پولک دوزی، سنگ دوزی، منجوق دوزی، ملیله دوزی ، سرمه دوزی و…… تزیین نمود.

البته گاهی نیز کل یک لباس با پارچه گیپور دوخته می شود و بر روی آن از دوخت های تزیینی مختلف جهت تزیین و ایجاد جلوه بیشتر، استفاده می کنند

در تصاویر زیر نیز نمونه ای از دوخت گیپور بر روی بخشی لباس می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی از اموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است و به کمک سنگ، ملیله شکسته و.. تزیین شده است.

گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز گیپور دوزی و انواع آن- سوزندوزی شب افروز

گل های نگینی

گل های نگینی در حرفه سرمه دوزی و پولک و منجوق دوزی کاربرد بسیار گسترده ای دارد و اغلب جهت پر نمودن فضاهای خالی و یا گسترده تر نمودن چشم انداز طرح ها به کار می رود.

برای دوختن گل های نگینی ابتدا یک مروارید درشت یا یک عدد سنگ گرد در نقطه دلخواه بدوزید. سپس سوزن را از پارچه کاملا نزدیک مروارید یا سنگ گرد، بیرون بیاورید و تعدادی مروارید کوچک تر را به سوزن کشیده؛ دور تا دور مروارید درشت حلقه کنید و بست بزنید .

گل های نگینی را با مواد اولیه متفاوت در رنگ های هماهنگ و متضاد نیز می توان دوخت.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت گل های نگینی را می بینید که توسط خانم ها فاطمه ابراهیم زاده و فاطمه عبدی و منانه نصیری از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

گل نگینی- سوزندوزی شب افروزگل نگینی- سوزندوزی شب افروزگل نگینی- سوزندوزی شب افروز