می خواهم از درون و با تمام دلتنگی هایم، ثانیه ها را، در دانه به دانه مروارید ها و برش های سرمه؛ بر دل پارچه ای بنشانم که یادگار دیروز بود و برای فردا ست . می خواهم ثانیه هایم را بدوزم و لحظه هایی که سرشار می شود از زندگی و سرود بودن.

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

دومین بخش از تصاویر تابلوی سرمه دوزی با طرح دو جقه را ، در اینجا مرور می کنیم. تصاویر این بخش مربوط به هماهنگی شیوه های دوخت گل ها در تابلوی زیبای سرمه دوزی می باشد که توسط خانم فاطمه ال ابراهیمی، با استفاده از انواع سرمه و به کار بردن تکنیک های مختلف سرمه،ذغره و مروارید دوزی و با سلیقه و مهارت ؛ سوزن دوزی شده است.

 

قبلا کاربرد تکنیک های پر نمودن گل به صورت برجسته و با شیوه های دوخت آجرچین، سایه روشن و حصیری فشرده را،  به صورت دانه به دانه دیدید و اکنون، دوخت گل ها را در کنار هم و با هماهنگی ایجاد شده را به وضوح؛ می بینید.

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

 خانم فاطمه آل ابراهیمی این هماهنگی را نه تنها در به کار بردن روش های دوخت در کناریکدیگر، در کاربرد رنگ ها و  مواد اولیه نیز رعایت نموده است. استفاده از گل های کوچک رز و مروارید های فیروزه ای در میانه گل ها نیز باعث جلوه بیشتری در این سوزن دوزی ارزشمند شده و علاوه بر آن قدیمی بودن پارچه ترمه را منعکس نموده است. 

تصاویر بیشتری از تابلو را می توانید در این نشانی بیابید. به راستی که زیباست اینطور نیست؟!!!

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

 

یکی دیگرازانواع  تکه دوزی استفاده از چهل تکه اجرا شده، جهت تکه دوزی یا اپلکه دوزی می باشد. به این صورت که ابتدا چهل تکه دوزی را از هر نوعی که باشد، اجرا می کنیم و آنگاه چهل تکه  اجرا شده را روی پارچه دیگری به اندازه دلخواه و متناسب با نوع تولیدی که مورد نظر ما هست؛ قرار می دهیم. سپس خطوط اصلی طرح را با کمک دوخت های تزیینی مثل بخیه ، ساقه، زنجیره و…. از روی چهل تکه دوزی به گونه ای می دوزیم که به پارچه زیرین نیز اتصال داشته باشد. غیر از دوخت های تزیینی، دوخت نوار، قیطان و تور از جمله مواردی است که  باعث جلوه دار تر شدن چهل تکه روی پارچه اصلی می شود .

تکه دوزی با رویه چهل تکه ستاره ای- عفت فتاحی

در تصویر زیر نمونه آموزشی اجرا شده ای از این دوخت را می بینید که توسط خانم عفت فتاحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. در این نمونه دوخته شده خانم فتاحی، چهل تکه ای را به شیوه ستاره ای دوخته و بر روی یک روتختی تکه دوزی نموده است. استفاده از پارچه اصلی با طرحی ستاره ای و همرنگ پارچه، به همراه دوخت تور در محل اتصال چهل تکه به پارچه اصلی، بر ویژگی و زیباتر شدن این نمونه زیبا؛ افزوده است.

می توانید تصاویر دیگری از تکه دوزی با رویه چهل تکه دوزی ستاره را در این نشانی بیابید.

تکه دوزی با رویه چهل تکه ستاره ای- عفت فتاحی