گلدوزی روی شلوار و اصولا لباس های جین به دلیل علاقه افراد مختلف به این نوع پوشش ها،  یکی از شاخه های تازه و کاربردی گلدوزی می باشد. شاخه ای کاملا کاربردی،که به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن طرح های مختلف و رنگ های شاد، جامعه هدف ویژه و طیف خاصی از افراد علاقه مند را به سمت گلدوزی و استفاده از این حرفه دلنشین و ماندگار؛ می کشاند.

به طور کلی گلدوزی روی شلوار جین نوع خاصی از گلدوزی نیست، بلکه می توان گفت که یک کاربرد تقریبا تازه است. طرح های مورد استفاده می تواند جهت این کاربرد، هر گونه طرحی باشد و رنگ ها نیز با در نظر گرفتن طرح، بر مبنای سلیقه سوزن دوز و مصرف کننده ؛جهت دوخت تعیین می شوند.

تکنیک های دوخت بر اساس طرح مورد استفاده مشخص می شود و نخ های مصرفی به دلیل ماهیت نوع پارچه جین عمدتا عمامه می باشد ولی به این معنا نیست که از نخ های دمسه ، نخ های لمه و یا دیگر نخ های فانتزی استفاده نشود.

در تصاویر زیر دو نمونه کار متفاوت می بینید که توسط خانم ها هدی اسماعیلی و فاطمه ولی پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

در نمونه دوخته شده اول  خانم هدی اسماعیلی طرحی از گل را با پاپیونی از طرح پروانه ای بر روی لباسی از جین، با استفاه از نخ دمسه و نخ لمه؛ گل دوزی نموده  است.

گلدوزی روی لباس جین- سوزندوزی شب افروز

در نمونه دوخته شده دوم خانم فاطمه ولِی پور، طرحی از گل را بر روی یک شلوار جین، با استفاه از نخ عمامه گلدوزی نموده است.

چنانچه در تصاویر دیده می شود، هر دو نمونه زیبا و قابل استفاده هستند و نه تنها محدودیتی در استفاده از رنگ در آنها دیده نمی شود، بلکه محدودیتی از نظر تکنیک کاربردی نیز در این دو نمونه وجود ندارد و دقیقا در هر دو نمونه از دوخت های کوتاه و بلند و سایه روشن ، که از دوخت های اساسی گلدوزی می باشند؛ استفاده شده است.

گلدوزی روی لباس جین- سوزندوزی شب افروز

می توانید نمونه های دیگری از گلدوزی روی جین را در این نشانی بیابید.

به طور کلی دوخت هر گونه گلی بر روی شلوار جین امکان پذیر است و این دقیقا به سلیقه افراد مرتبط می باشد. البته دوخت برخی گل ها ، زمان و مهارت بیشتری را برای شکل گیری طلب می نماید. گل رز نیز از جمله این گل هاست که سوزندوز باید ثانیه های بیشتری را برای رویش گلبرگ ها، دوخت سایه روشن ها، و به عبارتی همراهی سوزن و نخ؛ بکار گیرد تا آرام آرام گل  بر سینه پارچه بنشیند و جلوه ای از زیبایی را بیافریند.

در تصاویر زیر نمونه ای از دوخت یک شاخه رز قرمز به همراه چند برگ و ساقه را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، بر روی یک شلوار جین؛ سوزندوزی شده است. این شاخه گل رز قرمز در حد فاصل میان زانو و ران در سمت چپ شلوار، دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی شلوار جین؛ می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی گل رز روی شلوار جین- سوزندوزی شب افروزگلدوزی گل رز روی شلوار جین- سوزندوزی شب افروز