Skip to main content

گلدوزی  روی قسمت های مختلف لباس مانند یقه، لبه دامن، دامن، لبه آستین، آستین و پهلو و ….. می تواند کاربرد داشته باشد. رنگ گل ها نیز بر حسب سلیقه افراد گاهی کاملا نزدیک به رنگ خود لباس و گاهی نیز کاملا متفاوت؛ انتخاب می شود تا بر روی لباس، درخشندگی و جلوه یک گل زیبا را نمایان سازد.

نمونه ای از گلدوزی روی کت را در تصاویر زیر می بینید .گلهای مختلفی از جنس گل قاصد و با طراحی های متفاوت در رنگ های سفید و لیمویی و زرد؛ که کاملا بر روی لباس می درخشد.

گلدوزی روی کت- سوزندوزی شب افروز

این گلدوزی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است. تصاویر بیشتری از این گلدوزی زیبا را می توانید در این نشانی ببینید و ایده های خلاقه دیگری را در ذهن بپرورانید و استفاده نمایید.

گلدوزی روی کت- سوزندوزی شب افروز

در سه مرحله قبل نحوه آماده سازی گل ها و دوختن ساقه، برگ ها و غنچه ها را دیدیم و در اینجا دو مرحله دیگر را می بینیم.گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

مرحله چهارم:

پس از دوخت گل ها، برش دور تادور و سوزاندن لبه ها، مرحله اتصال گل ها به پارچه می باشد. به کمک یک مروارید درشت یا سنگ  و یا حتی چند کوک می توانید گل ها را به پارچه متصل نمایید و مغز گل را بدوزید.

در صورتیکه بخواهید برای اتصالی محکم، از چرخ استفاده نمایید؛ گل ها را در جای مناسب قرار داده و با چند کوک چرخ، گل را به پارچه اصلی متصل نمایید.

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

مرحله پنجم:

 پس از طی نمودن مراحل قبل،در تصاویر زیر گل های سه بعدی دوخته شده را بر روی مانتو و در میان شاخه و برگ هایی می بینید که مرحله بعد از اتصال گل ها به پارچه اصلی، و مانتو ی آماده را نشان می دهد.

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

گلدوزی سه بعدی- سوزندوزی شب افروز

این گلدوزی سه بعدی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.  تصاویر بیشتری از این گلدوزی زیبا را می توانید در این نشانی  ببینید.

بسیار زیباست . اینطور نیست؟