تکه دوزی مرصع روی لباس یکی از مهم ترین کاربردهای دوخت تکه دوزی مرصع، در سوزن دوزی می باشد. کمی پیش تر در مورد تکه دوزی، تکه دوزی مرصع و جواهر دوزی صحبت شد و کاربرد هایی از این دوخت در سوزن دوزی مطرح گردید. شاید این تصور بوجود آمده باشد که مناسب ترین کاربرد برای این نوع دوخت، کاربرد آن در تابلو می باشد. ولی به واقع چنین نیست و این دوخت در همه جا و بر روی هر نوع تولیدی از سوزن دوزی، بخصوص لباس؛ می تواند بکار رود.

نمونه ای از دوخت تکه دوزی مرصع را بر روی یک لباس در اینجا می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.

تکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروز تکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروزتکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروز

 

شاید برای شما هم این سوال بوجود آمده باشد که تولیدات سوزن دوزی بر الگوهای جامعه اثر می گذارد و یا این الگوهای جامعه هستند که بر تولیدات سوزن دوزی موثر می باشند. در صورتی که از کالاهای سوزن دوزی شده استفاده می کنید و یا نه، می توانید نگاهی اجمالی به دور و بر خودتان  بیندازید. به خوبی می بینید که این تولیدات و کالاها همه بر مبنای الگوهای مصرف خاصی اجرا شده و در اختیار من و شما قرار گرفته است. الگوهای مصرف خاصی، که در بسیاری موارد رنگ و بوی وطنی و قومی هم حتی ندارند.

گلدوزی، ابریشم دوزی

این تولیدات در گذشته ای نه چندان دور به تمام، رنگ و بوی فرهنگ و آیین ملی و منطقه ای را داشت و برای بسیاری از مراسم مانند تولد، عروسی، میهمانی ها و …. استفاده می شد. طرح و نقش ایرانی و منطقه ای بر روی قسمت هایی از پارچه ها و در برخی از موارد بر روی تمام پارچه های مورد استفاده در مراسم مختلف، با دوخت های متفاوت جلوه گری می نمود و فضاهای بسیاری به کمک این دوخت ها آراسته می شدند. لکن امروزه اوضاع کاملا متفاوت است.

DSCF4196

تمایل افراد به مصرف تولیدات سوزن دوزی شده ، منحصر به قالبهایی خاص می شود. و این قالبها بر اساس تبلیغات در داخل و خارج از کشور، بر مبنای سلیقه، جنسیت، تحصیل، تکنولوژی و تغییر نوع زندگی از سنتی به ماشینی، جایگاه اجتماعی افراد و دیگر فاکتور های مرتبط تغییر می یابد و البته این تغییر پذیری در نوع تولید کالاهای سوزن دوزی شده تأثیر زیادی می گذارد. مانند سوزن دوزی روی سفره که به سوزن دوزی روی رومیزی در ابعاد و شکلهای متفاوت تغییر یافت . و یا سوزن دوزی بر روی متکا، بالش های بزرگ و روکرسی که دیگر به دلیل عدم استفاده از متکا، پشتی و کرسی و یا کمتر استفاده شدن ،اجرا نمی شود.

گلدوزی، ابریشم دوزی

الگوی جامعه یا مد بر روش و کنش و دیدگاه افراد در همه موارد تأثیر می گذارد و این دیدگاه بر تمایل به مصرف و در نهایت تولید کالاهای سوزن دوزی شده تأثیر می گذارد و این همه یعنی فرهنگ من ، فرهنگ شما و فرهنگ ما.

گلدوزی، ابریشم دوزی

سوال اینجاست آیا سوزن دوزی به عنوان یک شاخصه هنری، فرهنگی و فکری ، می تواند بر الگوی جامعه و ساخت مد تاثیر داشته باشد. بی گمان می تواند و باید این تاثیر را داشته باشد. هر نسلی در طی دوران تاریخ حیات خودش باید ویژگی های خاص خودش را داشته باشد. نمادی از رویای فردا را بسازد و به عبارتی هویت هنری عصر خودش باشد و این راز ماندگاری هنر سوزن دوزی می باشد.

گلدوزی، ابریشم دوزی