گفتیم که سایه دوزی روی پارچه نازک و از پشت کار اجرا می شود و البته طرح های زیادی می توانند جهت سایه دوزی مورد استفاده قرار گیرند.

در تصویر زیر، طرحی ازیک گل با ساقه و برگ و پاپیون، برای سایه دوزی قرار گرفته که نمونه آموزشی سوزن دوزی این دوخت را می توانید در اینجا ببینید که توسط خانم مریم رفیعی از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

طرح سایه دوزی- سوزندوزی شب افروز

 

گل رز کوچک یا به اصطلاح پیچ رز دوختی بسیار پر کاربرد در انواع سوزن دوزی ها، بخصوص گلدوزی می باشد. این دوخت که به عنوان یکی از ارکان جدایی ناپذیر گلدوزی برزیلی یا گلدوزی سه بعدی است در میان بسیاری از طرح های گلدوزی که نیاز به گل های کوچک، در فضاهای خالی میان گل های بزرگ تر، می باشد؛ نقش افرینی خوبی دارند.

ابتدا سوزن را از پارچـــه بیرون می آوریم و بین ۷ الی ۱۰ بار نخ را دور ســــــوزن می پیچانیم(مانندگره فرانسوی اما کمی بزرگتر) و دوباره به همان نقطه فرو می بریم. آنگاه یک بست در وسط گره می زنیم تا ثابت به صورت دایره وسط رز باقی بماند. سپس از یک نقطه اطراف گره سوزن را بیرون می‌آوریم و به صورت روکوکو نخ را می پیچانیم و دور گره حلقه میکنیم.چند بار این عمل را بسته به کوچکی یا بزرگی گل رز ادامه می دهیم تا گل کامل شود.

در تصاویر زیرنمونه آموزشی از دوخت این گل را روی کوسن،لباس بچه و در کنار یک گل لاله، می بینید که توسط خانم ها فاطمه ولی پور، منا بیانی و مریم توکلی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

گل رز کوچک یا پیچ رز- سوزندوزی شب افروز

گل رز کوچک یا پیچ رز- سوزندوزی شب افروزگل رز کوچک یا پیچ رز- سوزندوزی شب افروز