Skip to main content

پارچه های شماره دوزی به دلیل بافت درشت و قابل شمارش اغلب گزینه مناسبی برای ایجاد ریشه ساده در لبه های کار باشند. برای این منظور پس از اتمام کار شماره دوزی، فقط با کشیدن تار و یا پود نخ در انتهای پارچه و به اندازه دلخواه از پارچه، می توان ریشه ایجاد نمود و از زیبایی ایجاد شده نیز لذت برد. زیرا به واقع همان چند تار نخ کشیده شده، جلوه ویژه ای به کار می بخشد و آن را خاص تر می نماید.

در تصویر زیر نمونه ای از یک رومیزی عسلی را می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی بر روی پارچه شماره دوزی سوزندوزی شده  و چنانچه در تصویر نیز دیده می شود، ریشه انتهایی کار زیبایی سوزندوزی را چشم نوازتر نموده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پارچه شماره دوزی و ریشه- فاطمه رمضانی

خروس می خواند، سپیده سر می زند و صبح از راه می رسد. با نور ، با خورشید و با زندگی . نیلوفری آرام بر ساقه ای ترد و شکننده، می شکوفد و با مهربانی ، به خورشید سلام می کند. و زندگی دوباره آغاز می شود. این تعبیر رویای شیرینی است که با دوختن خروس در میان خانه های خالی پارچه ای سپید و تقاطع های رنگ در رنگ، شکل می گیرد و دوخته می شود و می ماند.

نمونه ای از دوخت طرح خروس را در زیر می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی روی پارچه مخصوص شماره دوزی، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

شماره دوزی خروس- فاطمه رمضانی

استفاده از پارچه، نخ و رنگ های متنوع دقیقا در حرفه های سوزندوزی، جایگاه ویژه ای دارند و اینکه از چه جنس پارچه ای در کجا استفاده شود و یا با چه رنگ نخی دوخت اجرا شود ، همواره موضوع های مهمی برای شروع در اجرای طرح ها می باشند. گاه بر حسب ضرورت و نبود رنگی از نخ در بازار از ترکیب نخ ها و یا نخ هایی با تعدد رنگ که در بازار به نخ های اسپرت و هفت رنگ نامیده می شوند، استفاده می کنیم تا نظم و زیبایی دلخواه و مرتبط با طرح را در دوخت مورد نظر مان بگنجانیم.

در تصویر زیر نمونه ای از کاربرد نخ اسپرت هفت رنگ را در بخشی از طرح شماره دوزی می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری دوخته شده است. در  این بخش نخ اسپرت که از جنس ابریشم هم می باشد، به صورت چند لا با دوخت ضربدری و یا متقاطع اجرا شده و یک قسمت از منظره پاییزی بسیار زیبا و قابل لمس را، هویت بخشده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

نخ اسپرت و شماره دوزی- خدیجه اصغری

امروزه می توان پولک ها را با اندازه و طیف رنگی وسیع و به شکل های مختلفی در بازار، پیدا نمود. شکل های مختلف پولک شامل معمولی، صاف، طرح دار،سکه ای، صدفی، بیضی، ماه و ستاره و گل ها و…….. می باشند و البته شکل های مختلف و اندازه های مختلف نیز، کاربردهای متفاوتی را ایجاد می کنند که هرکدام مباحث وسیعی را در حرفه پولک دوزی ایجاد می کنند.

پولک های شکل گل، یکی از انواع شکل های رایج در بازار می باشند که به شکل گل های متفاوت و در اندازه های متفاوتی ارائه می شوند و به راحتی می توان از این نوع پولک ها در کنار ساقه ها و شاخه های گل استفاده نمود .

در تصویر زیر نمونه ای از کاربرد این نوع پولک را روی یک مانتو می بینید که توسط خانم شیوا امیر سلیمانی، سوزندوزی شده است. چنانچه در تصویر نیز دیده می شود به دلیل درخشندگی و براق بودن پولک ها، دوخت یک طرح ساده در لباس، جلوه ویژه ای در آن  ایجاد نموده که غیر قابل انکار می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

پولک هایی به شکل گل- شیوا امیرسلیمانی

طرحی را برمی گزینی با خرمنی از گل و با برگ ها و ساقه هایی که پیوند ثانیه ها را به هم ممکن می سازند. تور را به پارچه و درمکان مناسب، می دوزی و آنگاه رنگ ها را در هم می آمیزی و نقطه به نقطه هر طرح را می کاوی تا هر نقطه جلوه ای از ثانیه های زندگی شود و جلوه ای از حضور تو در هستی پهناور.

دوخت های متقاطع، حاصل حضور تو در کنار نخ و سوزن و رنگ می باشند و در کنارهم یک طرح را کامل می کنند که نقطه خاصی از یک زمان زندگی توست و در تاریخ خواهد ماند.

در تصویر زیر طرحی از یک دسته گل بسیار زیبا را می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری، سوزندوزی شده است. این سوزندوزی زیبا به کمک تور شماره دوزی و بر روی دامنه یک لباس دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید و تصاویر دیگری از بخش ها ی مختلف این دسته گل زیبا را با تور و بدون تور ببینید.

شماره دوزی روی لباس- خدیجه اصغری

نوع دیگری از تکه دوزی یا اپلکه دوزی وجود دارد که به کمک پارچه های شمعی قابل اجرا می باشد. در این نوع تکه دوزی نیز ابتدا قسمت های مختلف طرحی که برای تکه دوزی در نظر گرفته شده را، بر روی پارچه شمعی (بادگیر) می کشیم و پس از برش تکه ها و جدا نمودن آنها، هر قسمت را در جای مناسب از پارچه اصلی قرار داده  و می دوزیم.

 دوخت مورد استفاده در این نوع تکه دوزی معمولا دوخت ساده (با چرخ) ویا شلال دوزی(با دست) می باشد که کمی بالاتر از لبه تکه ها، اجرا میشود. این تکه دوزی یا اپلکه دوزی بر روی پارچه های تور ساده نیز، امکان پذیر می باشد.

به دلیل ماهیت وجودی نوع پارچه تکه دوزی استفاده از دوخت کردونه کمتر رایج می باشد. زیرا دوخت کردونه به صورت ممتد در لبه موجب پارگی و جدا شدن تکه ها می گردد.

نمونه دوخته شده این نوع تکه دوزی را در تصویر زیر می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و بر روی یک لباس، هم روی پارچه اصلی و هم روی تور؛ اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزن دوزی بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

تکه دوزی با پارچه شمعی- سوزندوزی شب افروز

در بیکرانه ای از هستی، پولک و منجوق ها را به میهمانی ثانیه هایم می برم و آرام آرام بر تکه پارچه ای می نشانم. تکه پارچه ای که می تواند نشانه ای از امروزم باشد در فرداهای دور. تکه پارچه ای که می تواند نشانه ای باشد از حضورم در تاریخ این سرزمین پهناور.

تصویری از دوخت پولک و منجوق بر روی یک تکه کوچک از پارچه مخمل را در زیر می بینید که برای دستبند، آماده شده  و بسیار زیباست. این دستبند زیبا توسط خانم هنگامه پور نوروز و با استفاده از تکنیک های مختلف دوخت پولک و منجوق دوزی به همراه گلدوزی، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دستبند پولک و منجوق- هنگامه پورنوروز

طرح یا نقشی از گلهای رز بر هر چه دوخته شود زیباست و دلنشین و گام های بلند بهاری سبز را به همراه دارد. این نقش در هر حرفه ای از سوزندوزی به خوبی قابل اجراست ولی ابزار ، مواد اولیه و دوخت های هر حرفه مستقل و کارآمد به کمک سوزندوز و سوزندوزی می آید تا در حیطه استقلال حرفه، نقش آفرینی نماید.

در تصویر زیر نقشی از گلهای رزبسیار زیبا با یک پاپیون را، بر یک مانتو می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری شماره دوزی شده است. این نقش به کمک تور شماره دوزی در قسمت جلوی مانتو دوخته شده است. در تصویر مختلف از این لباس، سوزندوزی طرح را با تور شماره دوزی و بدون تور می بینید. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

شماره دوزی روی مانتو- خدیجه اصغری

گاهی به جای یک شاخه گل و یا بخشی از یک گل، می توان خرمنی از یک گل را نیز بر روی یک لباس دوخت و از فضای سرشار و دلنشینی که این سوزندوزی زیبا ایجاد نموده لذت برد. گویی بخشی از طراوت هستی و رویایی از لحظه ای بهاری را، با خودت به هر سو می کشانی و با چشم نوازی دلنشینی که آن فضا ایجاد می کند دیگران را نیز به میهمانی نخ و رنگی فرا می خوانی که تمام هیجان و هیاهوی دوخت آن را با ثانیه هایت آمیخته ای و رنگین نموده ای.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شماره با طرحی از یک دسته گل بلند را می بینید که توسط خانم ماجده عبدی بر روی یک لباس، سوزندوزی شده است. طراحی لباس، دوخت سوزندوزی و نیز دوخت لباس توسط خانم عبدی با سلیقه و مهارت اجرا شده و برای سوزندوزی نیز از تور شماره دوزی ، نخ دمسه و گلابتون استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این نمونه زیبا و ارزشمند از اجرای دوخت شماره دوزی بر روی تور و بدون تور ، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی روی لباس- ماجده عبدی

یکی از تکنیک های پر کاربرد در حرفه شماره دوزی، دوخت چشمه ها می باشد. دوخت چشمه ها با گوشه و یا بدون گوشه بر روی پارچه های شماره دوزی، با استفاده از طرحی ذهنی و یا طرحی مستقل یک گزینه بسیار مناسب در دوخت انواع رومیزی ها ، دستمال سفره، لباس و…. می باشد. به این صورت که اغلب پس از آماده سازی دور تا دور پارچه و دقیقا از یک گوشه به تناسب از دو طرف لبه، دوخت طرح چشمه ؛ شروع و به دلخواه با طرحی ذهنی و یا غیر ذهنی ادامه می یابد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت چشمه را می بینید که با نخ کانوا ، بر روی پارچه شماره دوزی و با طرحی ذهنی؛ سوزندوزی شده است. دوخت چشمه ها پس از آماده سازی پارچه و دوخت حاشیه ای تزیینی در دور تا دور آن، اجرا شده است.این نمونه زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز دوخته شده و برای دیدن تصاویر دیگری از این سوزندوزی بسیار زیبا ، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

چشمه ها و شماره دوزی- سوزندوزی شب افروز

سوزن به دست می گیرم و نخ های رنگ در رنگ را به میهمانی دلنشین خانه ها ی خالی تور و پارچه می کشانم و  آنگاه دشتی از گل، باغی از ستاره و خانه ای از عشق با پنجره هایی به صبح،  می دوزم . در میان دشت های خالی ره می پویم و بذری از آینده سبز می کارم . باشد که بهاری پویا و مهربان، فرا رسد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت منظره یک صبح بهاری بسیار زیبا را می بینید که توسط خانم ماجده عبدی با استفاده از تکنیک های شماره دوزی روی پارچه مخمل دوخته شده تا بخشی از زیبایی بهار را به نگاه شما بنشاند و ثانیه هایی را در خاطرتان ماندگار نماید که خود تجربه نموده است.

زیباست و حس و حال خوبی می آفریند. اینطور نیست؟!!! برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

منظره یک صبح بهاری- ماجده عبدی

از شماره دوزی روی چرم کمی پیشتر صحبت شد و اینکه می توان پس از دوخت شماره، تکه چرم شماره دوزی شده را به وسیله ای مصرفی و پر کاربرد مانند یک کیف، تبدیل نمود. اما گاهی اتفاق می افتد که کیف آماده شده و ساده ای را از قبل تهیه نموده و استفاده می کنیم اما پس از اندکی استفاده، تمایل به تزیین روی آن می یابیم. در اینگونه موارد دوخت شماره دوزی نیز مانند دیگر دوخت های سوزندوزی می تواند قابلیت های بی شماری را برای تزیین، از خودش نشان دهد .

نمونه ای از اجرای دوخت شماره دوزی بر روی یک کیف چرمی آماده را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم ماجده عبدی اجرا شده است. تکنیک مورد استفاده روی این کیف، طرحی پلکانی از دوخت شماره می باشد که با نخ کانوای ظریف و به کمک تور بر روی کیف با مهارت و سلیقه ، سوزندوزی شده و البته بسیار زیباست. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

 شماره دوزی روی کیف چرمی- ماجده عبدی

هر سوزن دوز می تواند برای ایجاد تابلوی رنگ نخ از رنگ های در دسترس، ابتدا آن ها را دسته بندی نماید و سپس جدولی با سه ستون شامل ردیف، تکه کوچک شده از رنگ نخ و شناسه نخ؛ ایجاد نماید. در صورتی که شناسه نخ از جنس های دیگر نیز در دسترس باشد، می تواند ستون های جدیدی به جدول اضافه نماید.

شما نیز می توانید تابلوی جدول رنگ نخ را آماده و در کنار میز کار، به دیوار نصب کنید. پس از ایجاد تابلوی جدول رنگ نخ به همراه شناسه آن، اهمیت تابلوی رنگ نخ را هر روز بیشتر از پیش در می یابید زیرا به خوبی می توانید در کوتاه ترین زمان و به آسان ترین شیوه شناسه رنگ های دلخواه را انتخاب و تهیه نمایید. طبیعی است که این جدول همزمان با ارائه کار می تواند هر روز کامل و کامل تر شود و از آن به عنوان مرجعی جهت انتخاب و خرید استفاده شود.

در صورت تمایل می توانید تصاویری از شناسه نخ های دمسه در رنگهای مختلف، و نیز شناسه مقایسه ای از نخ های DMC ،MADEIRA و Coats   را با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید .

چنانچه به دنبال رنگ های تازه و شناسه های جدید می باشید و همیشه از رنگ های دمسه استفاده می کنید، سری به سایت DMC  بزنید و از تازه های انواع نخ دست و چرخ دمسه و رنگهای متفاوت آن؛ بیشتر بیابید.

 و اگر فقط از نخ های دمسه استفاده نمی کنید و نخ هایی از جنس MADEIRA  یا Coats بکار می برید، می توانید از سایت این نخ ها نیز بازدید کنید که هر کدام در دنیای سوزن دوزی نقش آفرینی بی همانندی دارند .

جدول شناسه رنگ نخ- سوزندوزی شب افروز

دوخت پولک و منجوق کاربرد های بسیاری می تواند داشته باشد و مانند دیگر حرفه های سوزندوزی، منحصر به  نوع خاصی از مصرف نمی باشد. یکی از کاربرد های بسیار خوب این حرفه را می توان اجرای این نوع سوزندوزی بر روی انواع کیف؛ عنوان نمود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت پولک و منجوق دوزی بر روی یک ساک دستی را می بینید که توسط خانم معصومه بابانژاد از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این کیف زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

پولک و منجوق روی کیف- معصومه بابانژاد