اجرای دفتر دوخت یکی از  مباحث بسیار لازم در آموزش حرفه های مختلف سوزندوزی می باشد. زیرا علاوه بر نگهداری و دسته بندی دوخت ها و…. یک آرشیو بسیار خوب از آموخته های هر هنرجو در حرفه مرتبط؛ می شود . تقریبا در بسیاری موارد، مرور سریع دوخت ها یک یاد آورنده خوب از تکنیک هایی است که کمتر استفاده شده و یا اصلا در طی زمان کار تولید، پس از طی دوران آموزش؛ استفاده نشده است. پیشنهاد می شود که هنگام شروع سوزندوزی روی هر طرح  و یا گاه به گاه این دوخت ها مرور و تکنیک های تازه ای که کمتر استفاده شده، باز خوانی مجدد شود . زیرا شاید مفید تر از تکنیک هایی باشد که همیشه استفاده می کنید.

در تصویر زیر نمونه مرتب و آراسته ای از دوخت ها ی بنیادی را می بینید که توسط خانم بنت الهدی اصغری، اجرا شده  و توسط خانم ماجده عبدی ابتدا هر صفحه به کمک نوار اریب دوخت، تزیین و مرتب شده است. پس از آن صفحات مرتب شده، به دفترچه ای از دوخت های بنیادی با صفحات مرتب و جلد چرمی؛ تبدیل شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این دفتر دوخت بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دفتر دوخت سوزندوزی- بنت الهدی اصغری

طرحی از منظره یک صبح بهاری دوخته ام با گل ها و شکوفه هایی که به سوی نور، چشم گشوده اند و هیاهوی تازه ای در سینه پارچه ، آفریده اند. آن گاه طرح سوزندوزی شده را مانند بخشی از پارچه به لباسی می دوزم و می پوشم تا همچون نگینی در آفتاب درخشان صبحگاهی ، دیده شوم. من باور دارم که بخشی از طبیعت، بخشی از این خاک بی کران و بخشی از تاریخ ماندگار سرزمینم خواهم بود. زیرا در دستان پر شکیبم و در میان انگشتان بی قرار من، دیروز، امروز و فردا جریان دارد

در تصویر زیر طرحی سوزندوزی شده از منظره یک صبح بهاری را بر پشت یک مانتو می بینید. سوزندوزی منظره و نیز دوخت لباس، توسط خانم ماجده عبدی اجرا شده و منظره ای چشم نواز بر روی لباس ایجاد نموده است. هماهنگی پارچه زمینه سوزندوزی و تلفیق آن با رنگ های مورد استفاده در لباس از ویژگی های خوب این نمونه  دوخته شده می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی و لباس بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

شماره دوزی و منظره- ماجده عبدی