گفتیم که دوخت داربستی برای پر نمودن فضاهای خالی از سوزن دوزی که تمایلی به پر کردن کامل آن نیز وجود ندارد، به کار می رود. این فضاهای خالی همیشه در میان طرح های گلدوزی نیست و گاهی نیز در میان طرح های دیگر حرفه های سوزن دوزی دیده می شود. از جمله حرفه هایی که که می تواند با این دوخت شکل یابد، سرمه دوزی می باشد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت داربستی را با سرمه می بینید که توسط خانم ها مائده وجدانی ، آتنا سجادیان و فاطمه خلیل نژاد؛ از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروزدوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروزدوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروز

بته جقه ها را بته درویشی یا بته های سرخم نیز می نامند. این بته ها در دنیای پر رمز و راز سوزن دوزی های ایرانی،نقش هایی بسیار پر رنگ و ماندگار آفریده اند و خواهند آفرید. از جمله این نقش ها، در سرمه دوزی، پولک دوزی، مروارید دوزی، پته دوزی، ابریشم دوزی و…… می باشد .

در تصویر زیر نقشی از یک بته جقه را می بینید که می تواند کار بردهای زیادی در سوزن دوزی شما نیز؛ بیافریند. تصاویر دوخته شده ای از همین بته جقه در حرفه های مختلف سوزن دوزی مانند پولک و منجوق دوزی ، مروارید دوزی، سرمه دوزی و گلدوزی در وبلاگ سوزندوزی شب افروز وجود دارد که می تواند الگوهای مناسبی برای شروع می باشد.

طرح برای سرمه ، پولک و گلدوزی- سوزندوزی شب افروز