Skip to main content

پیش تر گفتیم که دوخت شاه ماهی بسته گزینه بسیار مناسبی برای سوزندوزی برخی از گل ها و برگ ها می باشد و علاوه بر سادگی در اجرا، زیبایی خاص خودش را دارد. و البته لباس های آماده اطراف مان هم گزینه های مناسبی برای تغییر می باشند و همیشه لازم نیست تا لباس جدیدی بدوزیم و روی آن سوزندوزی کنیم.

در تصویر زیر نمونه ای از این تکنیک روی یک بلوز آماده را می بینید که توسط خانم روزا نور محمدیان، بر روی پاپیون، برگ ها و گل های طرح؛ اجرا شده است. جهت دوخت گل ها نخ اسپرت  یا سایه روشن دار دمسه و برای دوخت پاپیون و برگ ها از نخ ساده دمسه استفاده شده است. یک گل با همان ترکیب رنگ در دامنه بلوز نیز بر روی شانه بلوز دوخته شده و زیبایی آن را افزون تر نموده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شاه ماهی بسته و بلوز- روزا نور محمدیان

دوخت همزمان منجوق و پولک های ریز در کنارهم و به شیوه پیچ رز یکی از تکنیک های بسیار پر کاربرد در حرفه پولک و منجوق دوزی جهت ایجاد گل می باشد و البته استفاده از تور حریر به عنوان مکمل دوخت نیز، زیبایی گل را افزون تر نموده و آن را چشم نوازتر می نماید. استفاده از تور حریر، تور کتان و یا هر نوع تور دیگر، به صورت ساده ، چین سوزنی و یا چین پلیسه، در لبه گل؛ فضای گل را وسیع تر می کند، به گل ابهت بیشتری نیز می بخشد و بطور کلی تغییری در کنار دوخت ایجاد می کند که خالی از لطف و زیبایی نیست. از طرفی استفاده از یک ردیف چین و یا دو ردیف چین و یا پر و کم بودن چین ها نیز، هر کدام به عنوان عوامل موثر در زیبایی ایجاد شده می تواند نقش آفرینی نمایند.

تصویر زیر نمونه اجرا شده ای از این نوع تکنیک روی یکی از گل های تابلوی دیواری می باشد که توسط خانم هنگامه پورنوروز، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

پولک های ریز و منجوقو حریر- هنگامه پورنوروز

تکنیک دوخت بست دوزی یا ثابت دوزی، گزینه بسیار مناسبی برای دوختن تنه درخت نیز، می باشد. هرگاه  بخواهیم تمام و یا بخشی از درخت را کشیده تر نشان دهیم از این دوخت هم، می توانیم برای پر کردن تنه درخت؛ استفاده کنیم. برای این کار ابتدا از پایین درخت نخ 6 لا  را بر روی پارچه قرار داده با نخ دیگر (همرنگ و یا هماهنگ) تا روی نوک تنه درخت با فواصل مساوی  بست می زینم. پس از رسیدن به نوک، دوباره نخ 6 لا را می چرخانیم و بست زدن را به طرف پایین ادامه می دهیم.

در تصویر زیر نمونه ای از  دوخت ثابت دوزی روی تنه درخت را می بینید که توسط خانم نعیمه منزه بر روی یک تابلوی دیواری، اجرا شده است. در سوزندوزی این تابلوی دیواری از رنگ های مختلف دمسه و تکنیک های متفاوت از دوخت های بنیادی استفاده شده است. این تابلوی دیواری روی پارچه زرد طرح دار، اجرا شده و رنگهای مورد استفاده در سوزندوزی این تابلو نیز با استفاده از رنگ زمینه تابلو و هاهنگی با آن انتخاب شده که از ویژگی این نمونه خوب سوزندوزی شده، می باشد.  برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

ثابت دوزی و دوخت درخت- نعیمه منزه

در بیکرانه ای از هستی، پولک و منجوق ها را به میهمانی ثانیه هایم می برم و آرام آرام بر تکه پارچه ای می نشانم. تکه پارچه ای که می تواند نشانه ای از امروزم باشد در فرداهای دور. تکه پارچه ای که می تواند نشانه ای باشد از حضورم در تاریخ این سرزمین پهناور.

تصویری از دوخت پولک و منجوق بر روی یک تکه کوچک از پارچه مخمل را در زیر می بینید که برای دستبند، آماده شده  و بسیار زیباست. این دستبند زیبا توسط خانم هنگامه پور نوروز و با استفاده از تکنیک های مختلف دوخت پولک و منجوق دوزی به همراه گلدوزی، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دستبند پولک و منجوق- هنگامه پورنوروز

طرح یا نقشی از گلهای رز بر هر چه دوخته شود زیباست و دلنشین و گام های بلند بهاری سبز را به همراه دارد. این نقش در هر حرفه ای از سوزندوزی به خوبی قابل اجراست ولی ابزار ، مواد اولیه و دوخت های هر حرفه مستقل و کارآمد به کمک سوزندوز و سوزندوزی می آید تا در حیطه استقلال حرفه، نقش آفرینی نماید.

در تصویر زیر نقشی از گلهای رزبسیار زیبا با یک پاپیون را، بر یک مانتو می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری شماره دوزی شده است. این نقش به کمک تور شماره دوزی در قسمت جلوی مانتو دوخته شده است. در تصویر مختلف از این لباس، سوزندوزی طرح را با تور شماره دوزی و بدون تور می بینید. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

شماره دوزی روی مانتو- خدیجه اصغری

دوخت طرحی از یک منظره در بیشتر حرفه های سوزندوزی، امکان پذیر می باشد و البته مواد اولیه ای مانند نخ،سوزن، پارچه و تکنیک ها ی منحصر به همان حرفه را، طلب می کند تا بتواند نمادی از هویت حرفه باشد. طرح منظره در شماره دوزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با تکنیک های مرتبط به دوخت این حرفه هم می توان منظره ای از فصل های متفاوت سال، سوزندوزی نمود که موارد مصرف متعددی را در بر می گیرد. انتخاب رنگ ها و نیز نوع تکنیک ها در قسمت های مختلف طرح منظره در فصل ها ی مختلف از سال و حتی ساعت های مختلف از روز مانند شب، صبح و ظهر بسته به نوع فصل؛ تغییر می یابد . یکی از این موارد مصرف می تواند سوزندوزی طرح منظره برای شماره دوزی و در قالب یک تابلوی زیبا از ظهر یک روزبهاری یا تابستانی را تداعی کند .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک منظره در یک روز تابستانی را می بینید که توسط خانم زینت مقدم بر روی پارچه شماره دوزی و با استفاده از تکنیک های دوخت شماره، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

شماره دوزی منظره- زینت مقدم

حاشیه هایی که برای شماره دوزی در نظر گرفته می شوند همیشه ویژه و فوق العاده نیستند . دوختهای متداول و رایجی هم چون دوخت ضربدر و یا متقاطع، نیز می توانند منشا خلاقیت های بی شمار و زیبایی در شماره دوزی باشند. این دوخت ها گاهی یکنواخت و گاهی هم به صورت پله ای اجرا می شوند. البته بر حسب ضرورت تمایل و خواست سوزندوز و مصرف کننده این موارد ، تغییر می یابند.

در نمونه زیر تصویری از این دوخت ساده، بسیار پر کاربرد و زیبا را به صورت پله ای می بینید که پس از آماده سازی دور تا دور پارچه، در گوشه های کار، زیبایی و جلوه بی نظیری را به نمایش گذاشته اند. این نمونه ارزشمند در کارگاه سوزندوزی شب افروز، انجام شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

حاشیه تزیینی با شماره- سوزندوزی شب افروز

تکنیک دوخت پیچ رز با منجوق ، خود به تنهایی زیباست . اما اگر این دوخت به شیوه سایه روشن باشد و در بستری از یک تکه تور حریر، آراسته شود؛ زیبایی آن دو چندان خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک گل با تکنیک پیچ رز را می بینید که بر حریری از مهر آرمیده است و گویی آرامش یک صبح بهاری دلنشین را با خودش تداعی می کند. این نمونه زیبا بخشی از یک تابلوی سوزندوزی می باشد که توسط خانم هنگامه پورنوروز روی پارچه مخمل، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

کاربرد های دوخت شماره بسیار هستند و اجرای تکنیک های متفاوت دوخت شماره تقریبا بر روی هر نوع لباسی قابل اجرا و زیبا می باشد. البته مکان مورد استفاده برای دوخت و استفاده از رنگ ها، نیز دقیقا به سلیقه مصرف کننده بستگی دارد .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شماره دوزی می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری بر روی یک شلوار، سوزندوزی شده و بسیار ریباست. آیا دوست نداشتید که شما هم لباسی مانند این داشته باشید؟ دوخت شماره بسیار سرگرم کننده و دلنشین است.

شروع کنید . چندان سخت نیست . برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی روی شلوار - خدیجه اصغری

در مهر و ماه زندگی می کنم. با شبنم و شبدر، با سپیده؛ خو گرفته ام. بر دشت های سبز و بی کران سرزمینم ره می پویم. دریایی پر شکیب در سینه دارم. غزل واره هایی که لحظه هایم را می سازند. عشق را زمزمه می کنم  سر بر آسمان می سایم و نگاهم به آبی آسمان است و مهراوه هایی که رنگ در رنگ ثانیه هایم را به فردا پیوند می زنند.

از گلها ی سه بعدی با پولک و منجوق و سرمه صحبت شد و اینک در تصویر زیر نمونه ای از گلدوزی یک گل سه بعدی را می بینید که با طیف رنگ های زرد و بنفش دوخته شده و علاوه بر آنکه می تواند به عنوان یک گل یقه بسیار زیبا مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت استفاده به صورت آزاد را در هر مکان دلخواه دیگری را نیز، شامل می شود. این گل سه بعدی بسیار زیبا توسط خانم ماهدیس فرخنده و به شیوه سه بعدی دوبل دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این گل سه بعدی زیبا، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

گل سه بعدی دوبل- ماهدیس فرخنده

در نمونه های قبلی برای تزیین دفتر دوخت و ایجاد یک جلد برای آن از جنس دیگری از پارچه اصلی مانند چرم و یا مخمل و یا ….. ؛ استفاده شده اما همیشه لازم نیست چنین باشد و می توان از همان جنس و یا رنگ از پارچه استفاده نمود که برای اجرای دوخت های بنیادی استفاده کرده ایم.

در تصویر زیر نمونه ای از یک دفتر دوخت دیگر را می بینید که توسط خانم روزا نورمحمدیان ایجاد شده است. در این دفتر دوخت نیز همانند نمونه های قبلی، ابتدا دوخت های بنیادی روی صفحات مستقل و جدا، سوزندوزی شده و پس از سوزندوزی صفحات، قسمت بالا و پایین هر صفحه نوار دوزی و لبه صفحات نیز با تور دوزی، تزیین شده است.  آنگاه این صفحات مستقل روی هم قرار گرفته و با جلدی دقیقا به اندازه و جنس همان پارچه با شیرازه ای ساده از جنس نوار اریب و از یک سمت، به هم متصل گردیده و تشکیل یک دفتر دوخت البته با صفحات اضافه، داده اند.  خانم روزا نور محمدیان روی جلد این دفتر طرحی از یک غنچه رز به همراه چند گل دیگر را گلدوزی نموده است. نوشتن نام سوزندوز به همراه سال و مکان اجرای تولید این دفتر سوزندوزی از دوخت های بنیادی، از دیگر ویژگی های این نمونه بسیار زیبا می باشد.  برای دیدن تصاویر بیشتری از این دفتر دوخت بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

 

دفتر دوخت با جلد گلدوزی- روزا نور محمدیان

بافت کلاه ، زنبیل و دیگر محصولات حصیری از سوغاتی های بسیار خوب برای کسانی می باشد که استان های شمالی کشوررا برای گردشگری انتخاب می کنند و البته برخی از حرفه های مرتبط با سوزندوزی نیز گزینه مناسبی جهت تزیین این محصولات تولیدی می باشد.

یکی از حرفه های مورد استفاده در فرایند تزیین این محصولات حصیری، حرفه پولک و منجوق دوزی می باشد. برای  پولک و منجوق، مروارید و ملیله و….  به شیوه مستقیم روی محصولات تولید شده حصیری؛ با وجود تار و پود باز حصیر، اجرای مستقیم دوخت، مشکل و در بسیاری موارد غیر ممکن می باشد. در اینگونه موارد می توان دوخت هر نوع گل، برگ و یا طرحی را بر روی تکه ای نمد، به شیوه آزاد و پنل تولید نمود و در محل دلخواه از تولیدات حصیری نصب نمود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک گلدان را می بینید که جدا آماده شده و بر روی یک زنبیل حصیری، به شیوه دوخت اپلکه؛ قرار گرفته است. سوزندوزی و تزیین این زنبیل حصیری توسط خانم شیوا امیر سلیمانی، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این زنبیل حصیری زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

زنبیل حصیری و ملیله ها- شیوا امیر سلیمانی

طرحی از منظره یک صبح بهاری دوخته ام با گل ها و شکوفه هایی که به سوی نور، چشم گشوده اند و هیاهوی تازه ای در سینه پارچه ، آفریده اند. آن گاه طرح سوزندوزی شده را مانند بخشی از پارچه به لباسی می دوزم و می پوشم تا همچون نگینی در آفتاب درخشان صبحگاهی ، دیده شوم. من باور دارم که بخشی از طبیعت، بخشی از این خاک بی کران و بخشی از تاریخ ماندگار سرزمینم خواهم بود. زیرا در دستان پر شکیبم و در میان انگشتان بی قرار من، دیروز، امروز و فردا جریان دارد

در تصویر زیر طرحی سوزندوزی شده از منظره یک صبح بهاری را بر پشت یک مانتو می بینید. سوزندوزی منظره و نیز دوخت لباس، توسط خانم ماجده عبدی اجرا شده و منظره ای چشم نواز بر روی لباس ایجاد نموده است. هماهنگی پارچه زمینه سوزندوزی و تلفیق آن با رنگ های مورد استفاده در لباس از ویژگی های خوب این نمونه  دوخته شده می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی و لباس بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

شماره دوزی و منظره- ماجده عبدی

برای داشتن یک رومیزی زیبا همیشه لازم نیست که سوزن و نخ در اختیار داشته باشید و طرحی را بر روی پارچه بدوزید. گاهی بدون این ابزار و تجهیزات همیشگی هم می توان نقوش زیبایی را جهت دلپذیر تر نمودن محیط کار و زندگی بر پارچه نشاند و استفاده نمود. برودری با هویه یکی از حرفه هایی است که قابلیت بسیاری در آفرینش این دست از زیبایی ها دارد

در تصویر زیر رومیزی کوچک اما زیبایی از اولین تجربه های مهارتی خانم ماهدیس فرخنده را می بینید که به شیوه برودری با هویه و بدون دوخت؛ اجرا شده و قابل استفاده در هر فضایی می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتر و نیز موارد مصرف بیشتر این رومیزی، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

برودری با هویه - ماهدیس فرخنده

کمی پیش تر از نخ اسپرت و برخی از کاربرد های آن در سوزندوزی صحبت شد  و اینکه استفاده از این نوع نخ می تواند بدون تغییر در تعویض نخ به سوزن، طرح هایی با طیف سایه روشن ایجاد نماید. البته ایجاد این طیف رنگی به شیوه اسپرت و کاملا بی برنامه، در برخی از انواع سوزندوزی کاربرد چندانی ندارد زیرا قابلیت تغییر در رنگ و آفرینش سایه روشن دلخواه و مدیریت شده را، تقریبا غیر ممکن می سازد اما در برخی موارد مانند شماره دوزی، نیزمی تواند کاربرد های خوبی را به همراه داشته باشد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک طرح شماره دوزی شده را می بینید که در آن گلبرگ ها و مرکز گل با نخ اسپرت دوخته شده است. این طرح توسط خانم زینت مقدم با سه رنگ از نخ بنفش شامل بنفش تیره ، بنفش روشن تر و بنفش اسپرت، با استفاده از تور شماره دوزی بر دامنه یک مانتوی جین؛ دوخته شده و بسیار زیباست.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید و تصاویر این سوزندوزی بسیار زیبا را در مراحل مختلف مانند دوخت روی تور، برداشتن تور و کار آماده روی دامنه مانتو، ببینید .

بسیار زیباست. اینطور نیست؟!!! آیا دوست ندارید طرحی اینگونه بر روی لباس خودتان بدوزید و دامنی از گل را با خودتان به هر کجا بکشانید؟!!!!!!

نخ اسپرت و شماره دوزی - زینت مقدم

سوزن به دست می گیرم و نخ های رنگ در رنگ را به میهمانی دلنشین خانه ها ی خالی تور و پارچه می کشانم و  آنگاه دشتی از گل، باغی از ستاره و خانه ای از عشق با پنجره هایی به صبح،  می دوزم . در میان دشت های خالی ره می پویم و بذری از آینده سبز می کارم . باشد که بهاری پویا و مهربان، فرا رسد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت منظره یک صبح بهاری بسیار زیبا را می بینید که توسط خانم ماجده عبدی با استفاده از تکنیک های شماره دوزی روی پارچه مخمل دوخته شده تا بخشی از زیبایی بهار را به نگاه شما بنشاند و ثانیه هایی را در خاطرتان ماندگار نماید که خود تجربه نموده است.

زیباست و حس و حال خوبی می آفریند. اینطور نیست؟!!! برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

منظره یک صبح بهاری- ماجده عبدی

شماره دوزی جا و مکان خاصی برای اجرا ندارد و روی هر جنس پارچه به کمک تور شماره دوزی، قابلیت اجرا می یابد. فارغ از آنکه این پارچه دارای بافت قابل شمارش باشد و یا نباشد. از طرفی غیر از اجرای دوخت شماره بر روی انواع پارچه، این دوخت بر روی چرم نیز امکان اجرا دارد. امکان اجرایی که البته به مهارت بالایی در دوخت نیز بستگی مستقیم می یبابد زیرا در صورت اشتباه در شمارش خانه ها و انتقال تصویراز ذهن و یا کاغذ به چرم؛ جای سوزن  اشتباه بر روی چرم کار آسانی نیست و در بسیاری موارد غیر ممکن می باشد و البته این مورد از زیبایی طرح و سوزندوزی می کاهد.

 در تصویر زیر نمونه ارزشمند و بسیار زیبایی از شماره دوزی بر روی یک کیف چرمی می بینید که توسط خانم ماجده عبدی سوزندوزی شده است. در این سوزندوزی طرحی از ستاره با حاشیه ای زیبا به طور مستقیم بر روی چرم دوخته شده و پس از اجرای سوزندوزی، تبدیل به یک کیف چشم نواز گردیده است. و البته قابل ذکر است که خانم عبدی علاوه بر سوزندوزی و دوخت شماره، دوخت کیف را نیز اجرا نموده اند. زیباست . ایطور نیست؟؟؟

راستی دلتان نمی خواهد کیف زیبایی مانند این را برای خودتان بدوزید و از آن استفاده نمایید. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی روی چرم- ماجده عبدی

کمی پیشتر در مورد شماره دوزی و کاربرد های آن، صحبت شد. گاهی بر حسب ضرورت و یا علاقه سوزندوز و مصرف کننده، شماره دوزی روی زمینه اصلی از پارچه اجرا نمی شود . ابتدا بر زمینه ای دیگر دوخته و به عنوان بخشی از تولید و جهت تزیین ، به کار برده می شود .

استفاده از تکه های شماره دوزی در قسمت های مختلف لباس و کیف از گذشته تا کنون همواره استفاده می شده و خواهد شد. نمونه ای از این نوع مصرف را در تصویر زیر می بینید . شماره دوزی روی کیف توسط خانم خدیجه اصغری اجرا شده و دوخت کیف یعنی تبدیل تکه سوزندوزی شده به یک کالای مصرفی توسط خانم ماجده عبدی انجام شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند و مصرف آن ، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

کیف شماره دوزی- خدیجه اصغری

یکی از حرفه های بسیار پرکاربرد سوزندوزی، دوخت کانوا، گوبلن و شماره دوزی می باشد . در این حرفه هنر جو می آموزد که انواع طرح های سنتی و غیر سنتی را به کمک انواع نخ و کانوا بر زمینه های مختلفی از پارچه های درشت بافت، حلقوی و تور شماره دوزی؛ پیاده نماید. البته موارد مصرف و تکنیک های مورد استفاده در هر زمینه با زمینه دیگر متفاوت می باشد. اجرای ترکیبی رنگ های کانوا و نقش اندازی به شیوه ذهنی ، غیر ذهنی و با استفاده از طرح؛ به صورت مستقیم،بدون استفاده از تور و یا با استفاده از تور شماره دوزی، موارد مختلف تکنیک های این حرفه را شامل می شود.

این حرفه در مقاطع مختلفی از تاریخ به شکل های گوناگون با اجرا بر روی لباس ها، پرده، کیف، رومیزی، روتختی و……..  و…. و.. اجرا شده و می شوند. کاربرد این حرفه به دلیل فراوانی و یا عدم فراوانی انواع سوزندوزی ها، در برخی از کشورها پر رنگ تر و در برخی از کشور ها کم رنگ تر می باشد .

تصویری بسیار زیبا از دوخت شماره دوزی را در زیر می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری سوزندوزی شده است. این طرح با استفاده از نخ کانوای ظریف و پارچه شماره دوزی اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی- خدیجه اصغری