Skip to main content

پارچه های شماره دوزی به دلیل بافت درشت و قابل شمارش اغلب گزینه مناسبی برای ایجاد ریشه ساده در لبه های کار باشند. برای این منظور پس از اتمام کار شماره دوزی، فقط با کشیدن تار و یا پود نخ در انتهای پارچه و به اندازه دلخواه از پارچه، می توان ریشه ایجاد نمود و از زیبایی ایجاد شده نیز لذت برد. زیرا به واقع همان چند تار نخ کشیده شده، جلوه ویژه ای به کار می بخشد و آن را خاص تر می نماید.

در تصویر زیر نمونه ای از یک رومیزی عسلی را می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی بر روی پارچه شماره دوزی سوزندوزی شده  و چنانچه در تصویر نیز دیده می شود، ریشه انتهایی کار زیبایی سوزندوزی را چشم نوازتر نموده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پارچه شماره دوزی و ریشه- فاطمه رمضانی

دوخت انواع شلال به شیوه  های مختلف مانند افقی، عمودی و مورب و حتی پلکانی در شماره دوزی، با افزودن کمی خلاقیت و درک موقعیت تکنیک دوخت در طرح ؛ می تواند کاربرد بسیار زیاد و شگفت انگیزی را ایجاد نماید و زیبایی ویژه ای به طرح ببخشد. همانطور که از نام این تکنیک نیز پیداست دوخت با یک شلال و با تعداد خانه های دلخواه مانند 3 یا 5 شروع می شود و به شیوه افقی، عمودی و یا مورب ادامه می یابد. در دور بعدی شیوه شروع به گونه ای است که انتهای شلال در هر خانه، شروع شلال در خانه بعدی می باشد و البته این شروع می تواند با همان رنگ نخ و یا رنگ دیگر به صورت هماهنگ و یا متضاد؛ ادامه یابد.

اجرای این تکنیک را در بخش های مختلف یک تابلو می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری در منظره ای بسیار زیبا و به شیوه ای خلاقانه استفاده نموده است.به کار گرفتن نخ های لمه و گلابتون در لابلای نخ ها و در میان خانه های و پر دوخت، نه تنها زیبایی کار را افزون نموده، بلکه ویژگی بارزی به آن بخشیده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

دوخت شلال در شماره دوزی- خدیجه اصغری

پارچه های توری نیز گاه گزینه مناسبی برای اجرای مرصع دوزی در بخش های مختلفی از لباس می باشند. بخصوص اگر این پارچه ها طرح های متفاوتی را شامل شوند و با مواد اولیه ای از پولک و مروارید و… همراه باشند. در اینگونه موارد، طرح خاصی مورد نظر نمی باشد و عمدتا از طرح خود پارچه توری استفاده می شود. به این ترتیب که بخش های دلخواه از تور طرح دار را از پارچه اصلی جدا می کنیم و به صورت یک پنل مستقل،  آن را در مکان دلخواه و مناسب از لباس؛ قرار می دهیم و به شیوه اپلکه دوزی بر پارچه ثابت و می دوزیم.

نمونه ای از این مرصع دوزی با تور و مروارید را در تصویر زیر می بینید که طرحی از شاخه های یک درخت را شامل می شود . شاخه های این درخت از تور و مروارید می باشد و دقیقا از سرشانه به طرف پایین و جلوی لباس قرار گرفته و بخش زیادی از لباس با آن تزیین شده است. تضاد رنگ سفید بر روی پارچه مشکی با مرواریدهای ریز و درشتی که روی شاخه های درخت قرار دارد، جلوه ویژه ای به لباس بخشیده  و آن را خاص نموده است. این مرصع دوزی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است. در صورت تمایل به دیدن تصاویر بیشتر از این لباس بر روی کلمه نشانی کلیک کنید . تصاویر را بیابید، ببینید و لذت ببرید.

مرصع دوزی با تور و مروارید-سوزندوزی شب افروز

دوخت همزمان منجوق و پولک های ریز در کنارهم و به شیوه پیچ رز یکی از تکنیک های بسیار پر کاربرد در حرفه پولک و منجوق دوزی جهت ایجاد گل می باشد و البته استفاده از تور حریر به عنوان مکمل دوخت نیز، زیبایی گل را افزون تر نموده و آن را چشم نوازتر می نماید. استفاده از تور حریر، تور کتان و یا هر نوع تور دیگر، به صورت ساده ، چین سوزنی و یا چین پلیسه، در لبه گل؛ فضای گل را وسیع تر می کند، به گل ابهت بیشتری نیز می بخشد و بطور کلی تغییری در کنار دوخت ایجاد می کند که خالی از لطف و زیبایی نیست. از طرفی استفاده از یک ردیف چین و یا دو ردیف چین و یا پر و کم بودن چین ها نیز، هر کدام به عنوان عوامل موثر در زیبایی ایجاد شده می تواند نقش آفرینی نمایند.

تصویر زیر نمونه اجرا شده ای از این نوع تکنیک روی یکی از گل های تابلوی دیواری می باشد که توسط خانم هنگامه پورنوروز، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

پولک های ریز و منجوقو حریر- هنگامه پورنوروز

پروانه درونم رویای دوری را با خودش زمزمه می کند و در سایه روشنی از رنگ ها بر سینه سبز پارچه ای، بسان سرزمینی سبز؛ آرمیده است. جان عاشقی دارد تا هیاهوی زندگی را در بال های کوچک و رنگ در رنگش بر دوش کشد و پرواز کند. نخ ها و رنگ ها، تنها پیرایه هایش در باور زندگی هستند و حرمت دارند.  حرمت همان نگاه که هنوزا هنوز فقط دوست می بینید و راستی را باور دارد.

در تصویر زیر طرح پروانه ای بر پارچه سبز و در حلقه ای از ثانیه های مهربان و سرشار می بینید که توسط خانم فریبا نیاوند سوزندوزی شده است. در سوزندوزی این طرح تکنیک های دوخت کوتاه و بلند، سایه روشن دوزی و ساتن دوزی استفاده شده است. بکارگیری نخ های دمسه در رنگ های مختلف به همراه نخ فانتزی یا نخ لمه ؛ جلوه ویژه ای به این سوزندوزی زیبا بخشیده و آن را چشم نوازتر نموده است. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

سوزندوزی یک پروانه- فریبا نیاوند

طرح یا نقشی از گلهای رز بر هر چه دوخته شود زیباست و دلنشین و گام های بلند بهاری سبز را به همراه دارد. این نقش در هر حرفه ای از سوزندوزی به خوبی قابل اجراست ولی ابزار ، مواد اولیه و دوخت های هر حرفه مستقل و کارآمد به کمک سوزندوز و سوزندوزی می آید تا در حیطه استقلال حرفه، نقش آفرینی نماید.

در تصویر زیر نقشی از گلهای رزبسیار زیبا با یک پاپیون را، بر یک مانتو می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری شماره دوزی شده است. این نقش به کمک تور شماره دوزی در قسمت جلوی مانتو دوخته شده است. در تصویر مختلف از این لباس، سوزندوزی طرح را با تور شماره دوزی و بدون تور می بینید. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

شماره دوزی روی مانتو- خدیجه اصغری

دوخت طرحی از یک منظره در بیشتر حرفه های سوزندوزی، امکان پذیر می باشد و البته مواد اولیه ای مانند نخ،سوزن، پارچه و تکنیک ها ی منحصر به همان حرفه را، طلب می کند تا بتواند نمادی از هویت حرفه باشد. طرح منظره در شماره دوزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با تکنیک های مرتبط به دوخت این حرفه هم می توان منظره ای از فصل های متفاوت سال، سوزندوزی نمود که موارد مصرف متعددی را در بر می گیرد. انتخاب رنگ ها و نیز نوع تکنیک ها در قسمت های مختلف طرح منظره در فصل ها ی مختلف از سال و حتی ساعت های مختلف از روز مانند شب، صبح و ظهر بسته به نوع فصل؛ تغییر می یابد . یکی از این موارد مصرف می تواند سوزندوزی طرح منظره برای شماره دوزی و در قالب یک تابلوی زیبا از ظهر یک روزبهاری یا تابستانی را تداعی کند .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک منظره در یک روز تابستانی را می بینید که توسط خانم زینت مقدم بر روی پارچه شماره دوزی و با استفاده از تکنیک های دوخت شماره، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

شماره دوزی منظره- زینت مقدم

حاشیه هایی که برای شماره دوزی در نظر گرفته می شوند همیشه ویژه و فوق العاده نیستند . دوختهای متداول و رایجی هم چون دوخت ضربدر و یا متقاطع، نیز می توانند منشا خلاقیت های بی شمار و زیبایی در شماره دوزی باشند. این دوخت ها گاهی یکنواخت و گاهی هم به صورت پله ای اجرا می شوند. البته بر حسب ضرورت تمایل و خواست سوزندوز و مصرف کننده این موارد ، تغییر می یابند.

در نمونه زیر تصویری از این دوخت ساده، بسیار پر کاربرد و زیبا را به صورت پله ای می بینید که پس از آماده سازی دور تا دور پارچه، در گوشه های کار، زیبایی و جلوه بی نظیری را به نمایش گذاشته اند. این نمونه ارزشمند در کارگاه سوزندوزی شب افروز، انجام شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

حاشیه تزیینی با شماره- سوزندوزی شب افروز

تکنیک دوخت پیچ رز با منجوق ، خود به تنهایی زیباست . اما اگر این دوخت به شیوه سایه روشن باشد و در بستری از یک تکه تور حریر، آراسته شود؛ زیبایی آن دو چندان خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک گل با تکنیک پیچ رز را می بینید که بر حریری از مهر آرمیده است و گویی آرامش یک صبح بهاری دلنشین را با خودش تداعی می کند. این نمونه زیبا بخشی از یک تابلوی سوزندوزی می باشد که توسط خانم هنگامه پورنوروز روی پارچه مخمل، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

کاربرد های دوخت شماره بسیار هستند و اجرای تکنیک های متفاوت دوخت شماره تقریبا بر روی هر نوع لباسی قابل اجرا و زیبا می باشد. البته مکان مورد استفاده برای دوخت و استفاده از رنگ ها، نیز دقیقا به سلیقه مصرف کننده بستگی دارد .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شماره دوزی می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری بر روی یک شلوار، سوزندوزی شده و بسیار ریباست. آیا دوست نداشتید که شما هم لباسی مانند این داشته باشید؟ دوخت شماره بسیار سرگرم کننده و دلنشین است.

شروع کنید . چندان سخت نیست . برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی روی شلوار - خدیجه اصغری

در مهر و ماه زندگی می کنم. با شبنم و شبدر، با سپیده؛ خو گرفته ام. بر دشت های سبز و بی کران سرزمینم ره می پویم. دریایی پر شکیب در سینه دارم. غزل واره هایی که لحظه هایم را می سازند. عشق را زمزمه می کنم  سر بر آسمان می سایم و نگاهم به آبی آسمان است و مهراوه هایی که رنگ در رنگ ثانیه هایم را به فردا پیوند می زنند.

از گلها ی سه بعدی با پولک و منجوق و سرمه صحبت شد و اینک در تصویر زیر نمونه ای از گلدوزی یک گل سه بعدی را می بینید که با طیف رنگ های زرد و بنفش دوخته شده و علاوه بر آنکه می تواند به عنوان یک گل یقه بسیار زیبا مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت استفاده به صورت آزاد را در هر مکان دلخواه دیگری را نیز، شامل می شود. این گل سه بعدی بسیار زیبا توسط خانم ماهدیس فرخنده و به شیوه سه بعدی دوبل دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این گل سه بعدی زیبا، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

گل سه بعدی دوبل- ماهدیس فرخنده

در نمونه های قبلی برای تزیین دفتر دوخت و ایجاد یک جلد برای آن از جنس دیگری از پارچه اصلی مانند چرم و یا مخمل و یا ….. ؛ استفاده شده اما همیشه لازم نیست چنین باشد و می توان از همان جنس و یا رنگ از پارچه استفاده نمود که برای اجرای دوخت های بنیادی استفاده کرده ایم.

در تصویر زیر نمونه ای از یک دفتر دوخت دیگر را می بینید که توسط خانم روزا نورمحمدیان ایجاد شده است. در این دفتر دوخت نیز همانند نمونه های قبلی، ابتدا دوخت های بنیادی روی صفحات مستقل و جدا، سوزندوزی شده و پس از سوزندوزی صفحات، قسمت بالا و پایین هر صفحه نوار دوزی و لبه صفحات نیز با تور دوزی، تزیین شده است.  آنگاه این صفحات مستقل روی هم قرار گرفته و با جلدی دقیقا به اندازه و جنس همان پارچه با شیرازه ای ساده از جنس نوار اریب و از یک سمت، به هم متصل گردیده و تشکیل یک دفتر دوخت البته با صفحات اضافه، داده اند.  خانم روزا نور محمدیان روی جلد این دفتر طرحی از یک غنچه رز به همراه چند گل دیگر را گلدوزی نموده است. نوشتن نام سوزندوز به همراه سال و مکان اجرای تولید این دفتر سوزندوزی از دوخت های بنیادی، از دیگر ویژگی های این نمونه بسیار زیبا می باشد.  برای دیدن تصاویر بیشتری از این دفتر دوخت بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

 

دفتر دوخت با جلد گلدوزی- روزا نور محمدیان

یکی از تکنیک های پر کاربرد در حرفه شماره دوزی، دوخت چشمه ها می باشد. دوخت چشمه ها با گوشه و یا بدون گوشه بر روی پارچه های شماره دوزی، با استفاده از طرحی ذهنی و یا طرحی مستقل یک گزینه بسیار مناسب در دوخت انواع رومیزی ها ، دستمال سفره، لباس و…. می باشد. به این صورت که اغلب پس از آماده سازی دور تا دور پارچه و دقیقا از یک گوشه به تناسب از دو طرف لبه، دوخت طرح چشمه ؛ شروع و به دلخواه با طرحی ذهنی و یا غیر ذهنی ادامه می یابد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت چشمه را می بینید که با نخ کانوا ، بر روی پارچه شماره دوزی و با طرحی ذهنی؛ سوزندوزی شده است. دوخت چشمه ها پس از آماده سازی پارچه و دوخت حاشیه ای تزیینی در دور تا دور آن، اجرا شده است.این نمونه زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز دوخته شده و برای دیدن تصاویر دیگری از این سوزندوزی بسیار زیبا ، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

چشمه ها و شماره دوزی- سوزندوزی شب افروز

طرحی از منظره یک صبح بهاری دوخته ام با گل ها و شکوفه هایی که به سوی نور، چشم گشوده اند و هیاهوی تازه ای در سینه پارچه ، آفریده اند. آن گاه طرح سوزندوزی شده را مانند بخشی از پارچه به لباسی می دوزم و می پوشم تا همچون نگینی در آفتاب درخشان صبحگاهی ، دیده شوم. من باور دارم که بخشی از طبیعت، بخشی از این خاک بی کران و بخشی از تاریخ ماندگار سرزمینم خواهم بود. زیرا در دستان پر شکیبم و در میان انگشتان بی قرار من، دیروز، امروز و فردا جریان دارد

در تصویر زیر طرحی سوزندوزی شده از منظره یک صبح بهاری را بر پشت یک مانتو می بینید. سوزندوزی منظره و نیز دوخت لباس، توسط خانم ماجده عبدی اجرا شده و منظره ای چشم نواز بر روی لباس ایجاد نموده است. هماهنگی پارچه زمینه سوزندوزی و تلفیق آن با رنگ های مورد استفاده در لباس از ویژگی های خوب این نمونه  دوخته شده می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی و لباس بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

شماره دوزی و منظره- ماجده عبدی

کمی پیش تر از نخ اسپرت و برخی از کاربرد های آن در سوزندوزی صحبت شد  و اینکه استفاده از این نوع نخ می تواند بدون تغییر در تعویض نخ به سوزن، طرح هایی با طیف سایه روشن ایجاد نماید. البته ایجاد این طیف رنگی به شیوه اسپرت و کاملا بی برنامه، در برخی از انواع سوزندوزی کاربرد چندانی ندارد زیرا قابلیت تغییر در رنگ و آفرینش سایه روشن دلخواه و مدیریت شده را، تقریبا غیر ممکن می سازد اما در برخی موارد مانند شماره دوزی، نیزمی تواند کاربرد های خوبی را به همراه داشته باشد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک طرح شماره دوزی شده را می بینید که در آن گلبرگ ها و مرکز گل با نخ اسپرت دوخته شده است. این طرح توسط خانم زینت مقدم با سه رنگ از نخ بنفش شامل بنفش تیره ، بنفش روشن تر و بنفش اسپرت، با استفاده از تور شماره دوزی بر دامنه یک مانتوی جین؛ دوخته شده و بسیار زیباست.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید و تصاویر این سوزندوزی بسیار زیبا را در مراحل مختلف مانند دوخت روی تور، برداشتن تور و کار آماده روی دامنه مانتو، ببینید .

بسیار زیباست. اینطور نیست؟!!! آیا دوست ندارید طرحی اینگونه بر روی لباس خودتان بدوزید و دامنی از گل را با خودتان به هر کجا بکشانید؟!!!!!!

نخ اسپرت و شماره دوزی - زینت مقدم

سوزن به دست می گیرم و نخ های رنگ در رنگ را به میهمانی دلنشین خانه ها ی خالی تور و پارچه می کشانم و  آنگاه دشتی از گل، باغی از ستاره و خانه ای از عشق با پنجره هایی به صبح،  می دوزم . در میان دشت های خالی ره می پویم و بذری از آینده سبز می کارم . باشد که بهاری پویا و مهربان، فرا رسد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت منظره یک صبح بهاری بسیار زیبا را می بینید که توسط خانم ماجده عبدی با استفاده از تکنیک های شماره دوزی روی پارچه مخمل دوخته شده تا بخشی از زیبایی بهار را به نگاه شما بنشاند و ثانیه هایی را در خاطرتان ماندگار نماید که خود تجربه نموده است.

زیباست و حس و حال خوبی می آفریند. اینطور نیست؟!!! برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید .

منظره یک صبح بهاری- ماجده عبدی

استفاده از حرفه شماره دوزی برای تزیین انواع لباس، قابلیت تازه ای از این حرفه نیست و در بسیار از مقاطع تاریخی همواره در نظر گرفته شده است. تکنیک رایج این حرفه به شیوه های سنتی و بیشتر شناخته شده دوخت ضربدری و یا دوخت متقاطع ، می باشد اما این به معنای تمام  هویت این حرفه نیست و تکنیک های بسیار دیگری در این حرفه وجود دارد که می تواند شاخصه های این حرفه را به نحو چشمگیری افزایش داده و جلوه های بیشتری از آن را نمایان سازد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک ستاره را با حاشیه ای بسیار زیبا بر پشت یک مانتو می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری سوزندوزی شده است. طرح این ستاره و حاشیه به کمک تور شماره دوزی و با استفاده از نخ دمسه بر روی لباس، سوزندوزی شده است . بخشی از حاشیه  دور ستاره نیز به عنوان تزیین جیب ها مورد استفاده قرار گرفته است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند ، ساده و بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی ببینید.

شماره دوزی و لباس- خدیجه اصغری

گل نیلوفر با هر ترکیبی از رنگ، مانند دیگر گل ها، می تواند گزینه مناسبی برای دوخت روی لباس های جین باشد و البته این بستگی به مهارت، سلیقه سوزندوز و نیز خواست مصرف کننده لباس دارد. طرح های گل نیلوفر به دلیل ماهیت رونده بودن این گل، اغلب به صورت کشیده ارائه می شوند و بر همین مبنا می توان از این طرح ها با همان کشیدگی به عنوان گل هایی در حاشیه و یا بلندای لباس در (جلو و یا پشت) استفاده نمود.

نمونه ای ارزشمندو زیبا از دوخت گل های نیلوفر را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم روزا نورمحمدیان با ترکیب های متنوعی از رنگ گل های نیلوفر، بر روی یک کاپشن جین؛ با سلیقه و مهارت سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

گل نیلوفر روی جین- روزا نور محمدیان

طرحی از گل صد برگ هستم. با رمز و راز فراوان در میان گلبرگ های بی شمارم. پیچیده و پر هیاهو، در کنار و روی هم؛  بر سینه پارچه ای جای گرفته ام و از میانه جوانه ای در کنار یک ساقه، روی همان پارچه ؛ برون جسته ام. تابش خورشید نگاهی را بر گونه هایم احساس کردم و با نوازش دستان یک سوزندوز، آرام آرام جان گرفتم. با تکه تکه های سرمه و مروارید، روییدم تا همواره بر پهنه این هستی زندگی کنم.

…و…. و اینک دیگر طرحی از یک گل صد برگ نیستم. من خود یک گل صدبرگ هستم که زیبا، با شکوه و سرفراز از دل پارچه و از میان نگاه یک دوست روییده ام. مرا ببین و به خاطر بسپار.

نمونه ای ارزشمند از سرمه دوزی یک گل صدبرگ را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سرمه دوزی گل صد برگ- فاطمه آل ابراهیمی

گاهی سوزندوزی ، مثل خیال می ماند در هیاهوی تلاش و رنگ و زیبایی، در حریم احساسی از لذت برای آفرینشی که فقط دستهای یک سوزندوز می فهمد. احساسی که با هیچ مقیاسی قابل سنجش نیست.خیال است و رویا ، اما در فرهنگ این سرزمین می ماند.

نمونه ای از این رویا را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم عفت فتاحی در میانه سروی زیبا ریشه دوانده و شکل یافته است .سروی زیبا که مرواریدهای مهربانی را با حلقه هایی از سرمه و منجوق؛ در دل خودش پرورانده است. این سوزندوزی ارزشمند به شیوه دوخت پنل دوزی دو تکه، آماده شده و پس از دوخت، برش شده و قابل استفاده در هر مکانی می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.