Skip to main content

گاهی یک گلدوزی قدیمی و خاطره دار از میراثی خانوادگی، پس از مصرف سالهای متمادی استفاده، شانس این را می یابد که یک زندگی دوباره و یا چند باره را تجربه نماید. در این موارد، تکه های گلدوزی شده بر پارچه های قدیمی؛ به شیوه تکه دوزی یا دوخت اپلکه بر پارچه ها و لباس هایی تازه با طرح و شیوه ای نو، زندگانی مجدد می یابند و اینگونه است که با نسل دیگری همراه می شوند و داستان دیگری از حضور در صحنه مد و هنر میابند.

در تصویر زیر نمونه ای از احیای دو تکه کوچک گلدوزی شده قدیمی از یک رومیزی نباتی، را می بینید که بر روی جیب یک مانتو قرار گرفته و زیبایی آن را افزون نموده است. این تغییر کاربری از تولید و تکنیک در بسیاری از حرفه های سوزندوزی می تواند کارآمد و مفید باشد. اپلکه دوزی روی این مانتو در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده و تصاویر بیشتری از این لباس بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

اپلکه با گلدوزی قدیمی روی لباس- سوزندوزی شب افروز

شاید در ابتدا تعبیر دوخت اپلکه با گل هایی که بر روی پارچه قرار دارند، کمی سخت باشد. اما نقش گل و برگ های یک پارچه طرح دار، به واقع همیشه می تواندبه عنوان یک گزینه مناسب برای تکه دوزی یا اپلکه دوزی در هر مکان و موقعیتی مورد استفاده قرار گیرد.  این نقوش گاه به صورت ساده یک رنگ و یا گل هایی با سایه روشن های زیبا و در برخی موارد نیز پولک دوزی و یا گلدوزی شده می باشند.

کمی پیش تر تکه دوزی با نقش پارچه ها مطرح شد و از نقش برش شده یک گل رز برای تکه دوزی، صحبت شد. اینک در تصویر زیر نمونه ای از تکه دوزی به شیوه برجسته و آزاد را می بینید که به کمک آن گل ها و برگ هایی زیبا بر شانه های یک بلوز ساده و مشکی قرار گرفته و زیبایی ان را بسیار افزون نموده و جلوه ویژه ای به آن بخشیده است.

در تصویر زیر نمونه ای از یک تکه دوزی را می بینید که توسط خانم ماهدیس فرخنده به شیوه برجسته ارائه شده است. در این تکه دوزی بسیار زیبا برای دوخت تکه های برگ از پارچه ساتن و برای گل ها از بخش های یک پارچه شماره دوزی شده ؛ استفاده شده است. تصاویر بیشتری از این لباس و تکه دوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید. زیباست اینطور نیست؟!!!!!!

اپلکه دوزی با گلهای پارچه- ماهدیس فرخنده