هنگام دوخت گلها گاهی برای جلوه دهی بیشتر به  گلها از تکنیک سایه روشن دوزی با پولک استفاده می کنند به این صورت که ابتدا خطوط بیرونی گلبرگ ها را با پولک تیره تر می دوزند و جهت دوختن خطوط میانی از پولک های روشن تر استفاده می کنند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت پولک دوزی ایستاده همراه با سایه روشن را می بینید که توسط خانم سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز  سوزندوزی شده است. این نمونه بسیار زیبا و ارزشمند بر روی کوسنی از مخمل دوخته شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

پولک دوزی ایستاده با سایه روشن- سمیه محمودی

برای دوخت گل پیاز، ابتدا دایره ای رسم می کنیم و سوزن را از پارچه  و روی یک نقطه از دایره، بیرون می کشیم . آنگاه یک پولک، یک مروارید درشت به همراه یک منجوق را با هم به سوزن می کشیم . سپس سوزن را از مروارید و پولک عبور داده از پارچه بیرون می بریم. منجوق ها باعث نگهداری مروارید و پولک می شود. با سوزن و نخ یک بست به پارچه می زنیم و دوباره دوخت را از ابتدا، تکرار می کنیم تا دایره پر شود. این  دوخت درگل پیاز، بدون تغییر؛ در محدوده یک دایره شکل می یابد .

گل پیاز در عین سادگی و آسانی می تواند بسیار پر کاربرد نیز باشد . زیرا به طرح و نقش خاصی برای دوخت نیاز نیست و می توانید با چند ساقه و برگ، آن را در هر مکان و موقعیتی استفاده نمایید.

نمونه های دوخته شده ای از این تکنیک را در تصاویر زیر با دو رنگ می بینید که توسط عاطفه یوسف پور و سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است.

دوخت گل پیاز- عاطفه یوسف پور دوخت گل پیاز- سمیه محمودی