Skip to main content

تنها با یادگرفتن چند تکنیک از دوخت های بنیادی سوزندوزی، و بدون طرح و نقش خاصی می توان طرح های بسیار زیبایی ایجاد نمود و دوخت. البته این به علاقه و نیز سلیقه فرد مرتبط می شود . اما به واقع برای خلق زیبایی های کوچک اما چشم نواز، همیشه لازم نیست رنگ های متنوعی در اختیار داشته باشیم و یا به تکنیک های بسیاری از دوخت مسلط باشیم و یا…

در تصویر زیر نمونه ای از گلدوزی روی یک شلوار جین را می بینید که تنها با بکارگیری دو تکنیک از دوخت های بنیادی سوزندوزی و بدون نقشه و طرح خاصی اجرا شده است. خانم منیره جعفری برای گلدوزی روی این شلوار فقط از دو تکنیک دوخت پر و دوخت گل داودی استفاده نموده است و چنانچه در تصویر نیز دیده می شود گلدوزی با همین دو تکنیک، زیبایی و جلوه زیادی به شلوار بخشیده است. شما هم می توانید فقط باید بخواهید تا شروع کنید. برای دیدن تصاویر بیشتر از این شلوار جین زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک کنید.

گلدوزی شلوار جین- منیره جعفری