Skip to main content

پارچه های توری نیز گاه گزینه مناسبی برای اجرای مرصع دوزی در بخش های مختلفی از لباس می باشند. بخصوص اگر این پارچه ها طرح های متفاوتی را شامل شوند و با مواد اولیه ای از پولک و مروارید و… همراه باشند. در اینگونه موارد، طرح خاصی مورد نظر نمی باشد و عمدتا از طرح خود پارچه توری استفاده می شود. به این ترتیب که بخش های دلخواه از تور طرح دار را از پارچه اصلی جدا می کنیم و به صورت یک پنل مستقل،  آن را در مکان دلخواه و مناسب از لباس؛ قرار می دهیم و به شیوه اپلکه دوزی بر پارچه ثابت و می دوزیم.

نمونه ای از این مرصع دوزی با تور و مروارید را در تصویر زیر می بینید که طرحی از شاخه های یک درخت را شامل می شود . شاخه های این درخت از تور و مروارید می باشد و دقیقا از سرشانه به طرف پایین و جلوی لباس قرار گرفته و بخش زیادی از لباس با آن تزیین شده است. تضاد رنگ سفید بر روی پارچه مشکی با مرواریدهای ریز و درشتی که روی شاخه های درخت قرار دارد، جلوه ویژه ای به لباس بخشیده  و آن را خاص نموده است. این مرصع دوزی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است. در صورت تمایل به دیدن تصاویر بیشتر از این لباس بر روی کلمه نشانی کلیک کنید . تصاویر را بیابید، ببینید و لذت ببرید.

مرصع دوزی با تور و مروارید-سوزندوزی شب افروز