Skip to main content

گفتیم که تکنیک پولک دوزی به شیوه ایستاده یکی از گزینه هایی است که اغلب توسط سوزندوزان، در دوخت انواع گل ها در حرفه پولک و منجوق دوزی به کار گرفته می شود. در این تکنیک پولک ها به همراه منجوق و به صورت ایستاده روی پارچه قرار می گیرند و البته این امر باعث جلوه دهی بیشتر طرح و برجسته شدن گل و برگ ها میشود. در این روش اغلب سوزندوز به صورت همزمان، یک پولک ویک منجوق و یک پولک و چند منجوق را در سوزن قرار می دهد و با طول مناسب از تعداد پولک و منجوق ها؛ روی پارچه می دوزد. اما گاهی بر حسب سلیقه سوزندوز، تغییراتی نیز؛ در این دوخت بروز می کند و دوخت را جلوه ای دیگر می بخشد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت پولک و منجوق به روش ایستاده را می بینید که هنگام به نخ کشیدن و فرو بردن نخ در پارچه، هر بار از سه پولک و منجوق به صورت همزمان استفاده شده است. تصویر زیبای زیر بخشی از دوخت گیپور دوزی روی کوسن از خانم هنگامه پورنوروز می باشد . برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پولک دوزی ایستاده با سه پولک-هنگامه پورنوروز