Skip to main content

گاهی به جای یک شاخه گل و یا بخشی از یک گل، می توان خرمنی از یک گل را نیز بر روی یک لباس دوخت و از فضای سرشار و دلنشینی که این سوزندوزی زیبا ایجاد نموده لذت برد. گویی بخشی از طراوت هستی و رویایی از لحظه ای بهاری را، با خودت به هر سو می کشانی و با چشم نوازی دلنشینی که آن فضا ایجاد می کند دیگران را نیز به میهمانی نخ و رنگی فرا می خوانی که تمام هیجان و هیاهوی دوخت آن را با ثانیه هایت آمیخته ای و رنگین نموده ای.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شماره با طرحی از یک دسته گل بلند را می بینید که توسط خانم ماجده عبدی بر روی یک لباس، سوزندوزی شده است. طراحی لباس، دوخت سوزندوزی و نیز دوخت لباس توسط خانم عبدی با سلیقه و مهارت اجرا شده و برای سوزندوزی نیز از تور شماره دوزی ، نخ دمسه و گلابتون استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این نمونه زیبا و ارزشمند از اجرای دوخت شماره دوزی بر روی تور و بدون تور ، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی روی لباس- ماجده عبدی