Skip to main content

تزیین کلاه های حصیری به کمک روبان، قیطان، نوار های فانتزی، مروارید و یا پولک و منجوق توسط افراد متفاوت همیشه و در برهه های مختلفی از زمان اجرا می شده و نیز اجرا می شود. گل های دوخته شده با پولک و منجوق نیز از این قاعده مستثنی نیستند و  اغلب زیبایی چشمگیری را برای کلاه ایجاد می نمایند و البته، باعث خاص شدن آن نیز؛ می شوند.

 نوع و شیوه دوخت این گل ها، رنگ گل و مکان مصرف گل آماده شده روی کلاه؛ به همراه سلیقه مصرف کننده از نکات قابل تاکید؛ در انتخاب تکنیک های دوخت می باشد .

در تصویر زیر نمونه بسیار زیبایی از دوخت گل های برجسته با پولک های صدفی و پولک های معمولی را می بینید که توسط خانم مژده زمانی به شیوه ایستاده دوخته شده و بر روی کلاه قرار گرفته است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این کلاه حصیری زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

پولک دوزی روی کلاه حصیری- مژده زمانی