Skip to main content

اجرای دفتر دوخت یکی از  مباحث بسیار لازم در آموزش حرفه های مختلف سوزندوزی می باشد. زیرا علاوه بر نگهداری و دسته بندی دوخت ها و…. یک آرشیو بسیار خوب از آموخته های هر هنرجو در حرفه مرتبط؛ می شود . تقریبا در بسیاری موارد، مرور سریع دوخت ها یک یاد آورنده خوب از تکنیک هایی است که کمتر استفاده شده و یا اصلا در طی زمان کار تولید، پس از طی دوران آموزش؛ استفاده نشده است. پیشنهاد می شود که هنگام شروع سوزندوزی روی هر طرح  و یا گاه به گاه این دوخت ها مرور و تکنیک های تازه ای که کمتر استفاده شده، باز خوانی مجدد شود . زیرا شاید مفید تر از تکنیک هایی باشد که همیشه استفاده می کنید.

در تصویر زیر نمونه مرتب و آراسته ای از دوخت ها ی بنیادی را می بینید که توسط خانم بنت الهدی اصغری، اجرا شده  و توسط خانم ماجده عبدی ابتدا هر صفحه به کمک نوار اریب دوخت، تزیین و مرتب شده است. پس از آن صفحات مرتب شده، به دفترچه ای از دوخت های بنیادی با صفحات مرتب و جلد چرمی؛ تبدیل شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این دفتر دوخت بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دفتر دوخت سوزندوزی- بنت الهدی اصغری