Skip to main content

از جمله کاربردهای معمول در تکه دوزی، تکه دوزی یا اپلکه دوزی حیوانات می باشد. در این نوع از تکه دوزی همانطور که از نامش نیز پیداست، طرح هایی برای دوخت انتخاب می شود که بدن یک یا چند حیوان را به صورت واحد و یا در کنار هم ، بدون منظره و یا در میان منظره ای که خود منظره نیز با تکه دوزی، شکل یافته ؛ قابلیت اجرا می یابد.

در تکه دوزی حیوانات می توان رنگ پارچه ها را متناسب با رنگ واقعی حیوانات برگزید و یا رنگ هایی کاملا فانتزی را به کار برد. رنگ نخ های به کار رفته در تکه دوزی حیوانات نیز می تواند هماهنگ با رنگ پارچه و یا از میان نخ های فانتزی انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.

در تصویر زیر نمونه ای از تکه دوزی بدن حیوانات را در طرحی با تصویر سگ ها می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است. این طرح برای یک بالش بچه دوخته شده و تقریبا تمام سطح بالش را پوشانده است.  غیر از پارچه کلاه یکی از سگ ها ، بقیه پارچه های تکه دوزی، از جنس ساتن می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این تکه دوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

تکه دوزی یا اپلکه دوزی- سوزندوزی شب افروز