Skip to main content

در امتداد ثانیه هایی به رنگ آبی بی انتهای آسمان، حرمت دلنشین خیال دوست را، بر گلبرگ های بنفشه ای می دوزم که بال پریدن پروانه ای باشد. بنفشه ای که رنگ در رنگ است و پروانه گون . بنفشه ای که دل را به میهمانی دوست می کشاند و از مهر لبریز می نماید.

نمونه ای از دوخت بنفشه را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم روزا نورمحمدیان  بر روی شال و شلوار جین دوخته شده که به همراه یک دست بند گلدوزی شده زیبایی از جین؛ هماهنگی چشم نوازی را ایجاد نموده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی های زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

بنفشه های من- روزا نور محمدیان