در امتداد ثانیه هایی به رنگ آبی بی انتهای آسمان، حرمت دلنشین خیال دوست را، بر گلبرگ های بنفشه ای می دوزم که بال پریدن پروانه ای باشد. بنفشه ای که رنگ در رنگ است و پروانه گون . بنفشه ای که دل را به میهمانی دوست می کشاند و از مهر لبریز می نماید.

نمونه ای از دوخت بنفشه را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم روزا نور محمدیان  بر روی شال و شلوار جین دوخته شده که به همراه یک دست بند گلدوزی شده زیبایی از جین؛ هماهنگی چشم نوازی را ایجاد نموده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی های زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

بنفشه های من- روزا نور محمدیان

گاهی می توان رنگ دیگری دید و جور دیگری به طرح ها نگریست. جور دیگری که رنگ مایه ای مهربان از خیال دلنشین یک دوست می باشد و به هیاهوی دل و نگاه یک سوزندوز رنگ و لعاب تازه ای می بخشد و حس تازه ای می آفریند. همان حس تازه ای که یک سوزندوزی و لحظه های پاک و دلنشین دوخت را، کاملا خاص می سازد. در تصویر زیر نمونه ای از این نگاه تازه را می یابید. نگاهی تازه به دوخت دو بنفشه ای که در حریم سایه روشن های خیال خانم منیره جعفری، هویت یافته و بر آستین یک لباس روییده اند. بسار زیباست . اینطور نیست؟!!!

تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا و ارزشمند را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید

 

گلدوزی بنفشه- منیره جعفری