Skip to main content

دوخت داربستی یا بخارا به طور معمول و عمدتا با یک رنگ نخ اجرا می شود و البته گاه نیز از نخ های اسپرت جهت ایجاد سایه روشن در اجرای این دوخت بهره می گیرند. اما دوخت داربستی می تواند بسیار پر کاربرد تر  و توانمند تر در میان طرح ها و نقوش مختلف سوزندوزی جلوه یابد و زیبایی بیشتری را در دوخت به کمک رنگ های هماهنگ، مترادف و یا متضاد؛ ایجاد کند. برای این کار ابتدا شلال های بلندی به فاصله دلخواه، با یک رنگ و به صورت بعلاوه در راستای افقی و عمودی می دوزیم . آنگاه دقیقا با رنگ دلخواه دیگری که می تواند هماهنگ ، مترادف و یا متضاد باشد، دقیقا در کنار شلال های افقی و عمودی رنگ اول، شلال هایی افقی و عمودی با رنگ دوم می دوزیم. بطوریکه پس از دوختن شلال ها، مربع های مساوی در کنار هم داشته باشیم. محل تقاطع این خطوط افقی و عمودی را با نخ همرنگ یا نخ رنگ دیگر، بست هایی به شکل اریب یا بعلاوه می دوزیم تا شلال ها را ثابت نگهدارد. گاهی هم از گره فرانسوی در محل تقاطع استفاده می شود. البته در صورتی که بخواهیم می توانیم فاصله و تعداد شلال ها را با رنگ های دلخواه اضافه کنیم .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت بخارا یا داربستی را می بینید که توسط خانم فاطمه حسن زاده از آموزشگاه شب افروز بر روی طرحی از یک گلدان به شکل آب پاش؛ دوخته شده است. دوخت بخارا یا داربستی در این طرح و بر روی بدنه آب پاش در دو رنگ، ضمن پر نمودن فضای خالی آب پاش جلوه ویژه ای به آن بخشیده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت داربستی یا بخارا- فاطمه حسن زاده