Skip to main content

گل های رز کوچک در هر حال و در هر جایی دوخته شوند، در عین کوچکی، زیبا ، پر کاربرد و دلنشین می باشند. یکی از کاربردهای این دوخت، استفاده از آن به صورت حاشیه ای می باشد. حاشیه ای که می تواند به طور مستقیم روی لباس دوخته شود و یا بر روی نواری از پارچه قرار گرفته و بر روی لباس دوخته و یا جهت بستن موی سر مورد استفاده قرار گیرد.

در تصاویر زیر نمونه ای از دوخت گل های رز کوچک را می بینید که توسط خانم سیده نفیسه علی کیا امیری از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. این حاشیه از گل رز بر روی نواری از پارچه دوخته تا جهت بستن موی سر مورد استفاده کودکی زیبا قرار گیرد. براستی فقط می توان گفت که: این گل های رز ساده، زیبا و دلنشین هستند. اینطور نیست؟!!! 

 جهت دیدن تصاویر بیشتری از این حاشیه زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.    

  حاشیه ای از گل رز- نفیسه علی کیا امیری