Skip to main content

گلدوزی طرح هایی از پرندگان اطراف مان، مانند گنجشک ها خالی از لطف نیست و گاه بسیار سرگرم کننده و نشاط آور نیز می باشد. البته لازم است تا غیر از گلدوزی گاهی، صدای گنجشک ها را هم بشنوید. آنان نیز بخشی از طبیعت رنگارنگ و زیبا هستند و حضوری بی رنگ، کم رنگ و گاهی هم پر رنگ، در اطراف ما دارند. با صدای دلنشین شان هیاهو و هیجان تازه ای در شروع روز می آفرینند و به ثانیه هایمان سرشاری دوباره ای می بخشند.

در تصویر زیر دو گنجشک زیبا را بر شاخه ای از درخت پر شکوفه می بینید که مشغول گفتگو هستند. راستی این دو گنجشک زیبا چه می گویند و اهل کجا هستند ؟ فرقی نمی کند این گنجشک ها هم دارند زندگی خودشان را می کنند. اینطور نیست؟!!!

 گلدوزی طرح این دو گنجشک روی پارچه کتان سفید و برای یک بالش بچه در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این بالش بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

طرح گنجشک ها در سوزندوزی- سوزندوزی شب افروز

از دیگر کاربرد های دوخت گره دوزی یا شن دوزی در گلدوزی ماشینی، غیر از دوختن بدن حیوانات و دوختن اشیا و عناصر مختلف در طرح ها و مناظر، می توان به دوخت طرح های عروسکی برای فضاهای مختلف نیز؛ اشاره نمود.

دوخت طرح های عروسکی با تکنیک گره دوزی یا شن دوزی به همراه تکنیک کردونه دوزی و کردونه عرضی در رنگ های متفاوت  با ایجاد سایه روشن در لباس، کفش، موها ، صورت، زمین ، علف و گل ها؛ اگر به خوبی به کار گرفته شوند، میتوانند فضاهای وسیعی از گلدوزی و پرنمودن طرح، مفید باشند.

گره دوزی و دوخت طرح های عروسکی- سوزندوزی شب افروز

در تصاویر نمونه ای از دوخت این تکنیک را بر روی یک طرح عروسکی می بینید . این طرح عروسکی بر روی یک رو تشکی بچه به همراه یک بالش نیم دایره در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ گلدوزی شده است. چنانچه در تصاویر نیز دیده می شود طرح رو تشکی، شامل یک دختر و پسر، علف، زمین و گل ها می باشد. اجزای موجود درطرح به طور کلی با گره دوزی یا شن دوزی دوخته شده و دور تا دور خطوط اصلی طرح با دوخت کردونه و کردونه عرضی تکمیل شده است. بالش همراه این روتشکی به صورت نیمدایره بوده و طرح روی آن تصویری از گل می باشد که با تکنیک های دوخت گلدوزی ماشینی، دوخته شده است. تصاویر بیشتری از این گلدوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

گره دوزی و دوخت طرح های عروسکی- سوزندوزی شب افروز

گره دوزی یا شن دوزی یکی از روش های بسیار مناسب و کارآمد برای دوخت بدن حیوانات در گلدوزی ماشینی، می باشد. به این صورت که ابتدا بخش های اصلی بدن حیوانات را با دوخت گره دوزی یا شن دوزی پر می کنیم . آنگاه با استفاده از دوخت کردونه باریک و یا ساقه، جهت پوشش  خطوط بیرونی را؛ می دوزیم. بخش های باقیمانده طرح نیز با دوخت کردونه عرضی و دیگر دوخت ها؛ پر می شود.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت زرافه و سگ را می بینید که به کمک دوخت گره دوزی یا شن دوزی به همراه کردونه دوزی، گلدوزی شده است. این گلدوزی های  زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز، و برای سرویس کودک دوخته شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این گلدوزی های زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

گره دوزی یا شن دوزی- سوزندوزی شب افروز

گره دوزی یا شن دوزی- سوزندوزی شب افروز