Skip to main content

در مواردی پیش تر از دوخت دندان موشی کوتاه و بلند، صحبت زیاد شده و اینجا همان دوخت را، با تصویری تازه می یابید. تصویری تازه که مبین کارآمدی این تکنیک در فضا های متفاوت می باشد والبته جلوه متفاوتی را نیز به تماشا می گذارد. در این نمای تازه از دوخت دندان موشی کوتاه و بلند به این شیوه عمل می شود که دور تادور گلبرگ را با دوخت دندان موشی کوتاه و بلند می دوزیم اما این دوخت ها به هم فشرده نیستند و باز می باشند. می توانید دوخت را پس از پر نمودن لبه گلبرگ ها رها نمایید و یا مانند تصویر زیر از سایه روشن برای افزودن جلوه بیشتر  به گل و گلبرگ ها استفاده نمایید که در هر دو صورت قابل استفاده و زیباست. بقیه قسمت های طرح نیز به دلخواه و با انتخاب گزینه های متناسب ادامه می یابد.

تصویر زیر نمونه بسیار زیبایی از اجرای این تکنیک توسط خانم منیره جعفری می باشد که بر روی یک پالتو سوزندوزی شده است . در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دندان موشی کوتاه و بلند- منیره جعفری

طرح هایی که برای دوخت در موارد مختلف از سوزندوزی برمی گزینیم همیشه لازم نیست طرح منسجم شده و متفاوتی باشد. با هر میزان مهارتی که از تکنیک های مختلف دوخت داریم نیز، می توانیم طرح های خوبی ارائه دهیم و فضایی از کار را شکل بخشیم. یکی از این تکنیک ها، دوخت تک زنجیره یا بخیه تنبل می باشد. به کمک این تکیک می توان گل و برگ های متفاوتی را ارائه نمود. این دوخت گاهی در کنار یک ساقه بلند، می تواند تجسمی از یک ساقه گندم باشد و در میان طرح هایی متفاوت در سوزندوزی ها، مورد استفاده قرار گیرد.

تصویر زیر نمونه ای از اجرای دوخت بخیه تنبل به عنوان شاخه های گندم  در طرح یک بلوز می باشد که توسط خانم منیره جعفری ، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

بخیه تنبل و گندم- منیره جعفری