دوخت دندان موشی در سرمه دوزی

گفتیم که دندان موشی یکی از انواع دوخت های بسیار اساسی و کاربردی در سوزن دوزی می باشد. این دوخت در عین کاربردی بودن تنوع زیادی نیز در اجرا به همراه دارد . از جمله این تنوع ها می توان به دندان موشی کوتاه و بلند اشاره نمود. این نوع از دوخت دندان موشی در …

حصیری فشرده و برگ ها

دوخت حصیری فشرده یک شیوه بسیار پر کاربرد در پر کردن فضاهای خالی از سوزن دوزی ها می باشد و در اغلب حرفه های سوزن دوزی می توان از این تکنیک  استفاده نمود. یکی از حرفه هایی که به خوبی امکان استفاده از این تکنیک در آن وجود دارد، حرفه گلدوزی می باشد . در …