Skip to main content

دوخت داربستی یا بخارا به طور معمول و عمدتا با یک رنگ نخ اجرا می شود و البته گاه نیز از نخ های اسپرت جهت ایجاد سایه روشن در اجرای این دوخت بهره می گیرند. اما دوخت داربستی می تواند بسیار پر کاربرد تر  و توانمند تر در میان طرح ها و نقوش مختلف سوزندوزی جلوه یابد و زیبایی بیشتری را در دوخت به کمک رنگ های هماهنگ، مترادف و یا متضاد؛ ایجاد کند. برای این کار ابتدا شلال های بلندی به فاصله دلخواه، با یک رنگ و به صورت بعلاوه در راستای افقی و عمودی می دوزیم . آنگاه دقیقا با رنگ دلخواه دیگری که می تواند هماهنگ ، مترادف و یا متضاد باشد، دقیقا در کنار شلال های افقی و عمودی رنگ اول، شلال هایی افقی و عمودی با رنگ دوم می دوزیم. بطوریکه پس از دوختن شلال ها، مربع های مساوی در کنار هم داشته باشیم. محل تقاطع این خطوط افقی و عمودی را با نخ همرنگ یا نخ رنگ دیگر، بست هایی به شکل اریب یا بعلاوه می دوزیم تا شلال ها را ثابت نگهدارد. گاهی هم از گره فرانسوی در محل تقاطع استفاده می شود. البته در صورتی که بخواهیم می توانیم فاصله و تعداد شلال ها را با رنگ های دلخواه اضافه کنیم .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت بخارا یا داربستی را می بینید که توسط خانم فاطمه حسن زاده از آموزشگاه شب افروز بر روی طرحی از یک گلدان به شکل آب پاش؛ دوخته شده است. دوخت بخارا یا داربستی در این طرح و بر روی بدنه آب پاش در دو رنگ، ضمن پر نمودن فضای خالی آب پاش جلوه ویژه ای به آن بخشیده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت داربستی یا بخارا- فاطمه حسن زاده

دوخت های بنیادی سوزندوزی همیشه برای دوختن حاشیه ها و تکمیل کار انواع سوزندوزی نمی باشد و به خوبی می توان از این دوخت ها به شیوه ای کاملا خلاقانه جهت دوخت انواع طرح های سوزندوزی با تنوع دوخت  و تکنیک های بسیار فراوان؛ استفاده نمود. این شیوه از پر نمودن طرح ها، نه تنها از زیبایی کار سوزندوزی کم نمی کند، بلکه باعث ارائه حرفه ای تر طرح ها نیز می باشد.

نمونه ای از دوخت یک طرح را در تصویر زیر می بینید که در ارائه آن، از دوخت های بنیادی استفاده شده است. این طرح در پشت یک مانتو با استفاده از نخ دمسه در رنگ های متنوع؛ سوزندوزی شده است. به عبارتی دیگر در سوزندوزی روی این طرح علاوه بر تنوع در رنگ، از تنوع در تکنیک نیز استفاده شده است.  این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم منیره جعفری از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده و برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت های بنیادی سوزندوزی در طرح ها- منیره جعفری

دوخت داربستی یا دوخت بخارا، جهت پر نمودن بخش هایی خالی از سوزن دوزی که تمایلی به پر کردن کامل آن نیز وجود ندارد؛ به کار می رود.

برای اجرای دوخت ابتدا، شلالهای بلندی به صورت بعلاوه کنارهم می دوزیم. بطوریکه پس از دوختن شلال ها، مربع های مساوی در کنار هم داشته باشیم. محل تقاطع این خطوط افقی و عمودی را با نخ همرنگ یا نخ رنگ دیگر، بست هایی به شکل اریب یا بعلاوه می دوزیم. گاهی هم از گره فرانسوی در محل تقاطع استفاده می کنیم.

نمونه ای از دوخت داربستی را در اینجا می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

دوخت داربستی یا بخارا- سوزن دوزی شب افروز