بالشتک سوزن

از جمله وسایل بسیار پر کاربرد در حرفه سوزندوزی، بالشتک سوزن می باشد. وسیله ای که در عین کارآمد بودن ، می تواند نمادی از هنر نمایی یک سوزندوز نیز باشد. دوخت و ساخت این بالشتک ها اغلب بدون برنامه  و یا طرح و نقش خاصی انجام می گیرد. به کمک چند خط ساده به …

کاربرد دیگری از دوخت بخارا

یکی از کاربرد های دوخت داربستی ، استفاده از این دوخت  برای پر نمودن فضای خالی وسط بته جقه ها می باشد. این فضا ی خالی همیشه به صورت دوخت خطوط افقی و عمودی و ضربدر؛ پایان نمی یابد و گاهی در میان چهار خانه های به وجود آمده با نخ هایی به رنگ دیگر، …