Skip to main content

در میان کاربردهای متفاوت و فراوان دوخت گره فرانسوی می توان به دوخت حروف و کلمه ها ، اشاره نمود. برای این کار ابتدا دور تا دور خطوط طرح را با ساقه دوزی، ساقه پیچ، زنجیره دوزی، گره مرجان و یا ….و…….. می دوزیم و سپس درون حروف را با گره فرانسوی تو پر؛ پر می کنیم تا تمام فضای طرح پر شود.میزان پر شدن و پراکندگی گره فرانسوی ها، نیز دلخواه و باسلیقه سوزندوز و مصرف کننده مرتبط می باشد.

نمونه ای از اجرای این دوخت را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم شهناز کردی، بر روی آرم  یک کافه و با نماد یک فنجان قهوه، سوزندوزی شده است. دور تا دور حروف و فنجان قهوه با ساقه پیچ، دوخته شده و فضای حروف با گره فرانسوی تو پر، کامل شده است. برای نشان دادن قهوه درون فنجان نیز از گره فرانسوی تو پر و دندان موشی، استفاده شده  و تزیین بیرون فنجان قهوه نیز با تکنیک های مختلفی مانند رز عنکبوتی، گره ایرانی، بخیه تنبل ، ساقه دوزی و… و…  شکل یافته است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

 

کلمه و دوخت گره فرانسوی- شهناز کردی

هر گاه به هنگاه دوخت گره فرانسوی به جای آنکه سوزن را درست در مکان  ابتدایی از شروع فرو ببریم، کمی آنطرف تر این کار را انجام دهیم؛ گره فرانسوی پایه دار شکل می گیرد که می تواند به اندازه خود گره فرانسوی کار آمد باشد.

مهم ترین کاربرد گره فرانسوی پایه دار، دوخت پرچم های پایه داری می باشد که در میانه برخی گل ها مانند شقایق،ساعت و… استفاده می شود ولی از این دوخت به تنهایی برای دوخت گل نیز می توان استفاده نمود. به این صورت که تعدادی گره فرانسوی پایه دار را به صورت کوتاه و بلند، اطراف یک دایره فرضی می دوزیم و یک گره فرانسوی بزرگ تر یا یک مروارید در میانه آن قرار می دهیم.

نمونه دوخته شده ای از گره فرانسوی پایه دار را در تصویر زیر می بینید که بر روی یک کیف موبایل دوخته و در کارگاه سوزندوزی شب افروز، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گره فرانسوی پایه دار- سوزندوزی شب افروز