برای دوخت گل پیاز، ابتدا دایره ای رسم می کنیم و سوزن را از پارچه  و روی یک نقطه از دایره، بیرون می کشیم . آنگاه یک پولک، یک مروارید درشت به همراه یک منجوق را با هم به سوزن می کشیم . سپس سوزن را از مروارید و پولک عبور داده از پارچه بیرون می بریم. منجوق ها باعث نگهداری مروارید و پولک می شود. با سوزن و نخ یک بست به پارچه می زنیم و دوباره دوخت را از ابتدا، تکرار می کنیم تا دایره پر شود. این  دوخت درگل پیاز، بدون تغییر؛ در محدوده یک دایره شکل می یابد .

گل پیاز در عین سادگی و آسانی می تواند بسیار پر کاربرد نیز باشد . زیرا به طرح و نقش خاصی برای دوخت نیاز نیست و می توانید با چند ساقه و برگ، آن را در هر مکان و موقعیتی استفاده نمایید.

نمونه های دوخته شده ای از این تکنیک را در تصاویر زیر با دو رنگ می بینید که توسط عاطفه یوسف پور و سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است.

دوخت گل پیاز- عاطفه یوسف پور دوخت گل پیاز- سمیه محمودی

در بسیاری موارد معمولا دوخت مغز گل یا مرکز گل ها با دوخت یک سنگ یا یک مروارید به شیوه افقی و یا عمودی، شکل می یابد اما برخی موارد نیز یافت می شود که سوزندوز می خواهد تا توان و مهارت بیشتری نشان دهد و سوزندوزی اش را به شیوه ای حرفه ای تر؛ ارائه نماید. در اینگونه موارد می تواند جلوه های تازه تری از مهارت حرفه ای اش را در مرکز گل ها، برحسب سلیقه و میزان مهارت حرفه ای اش، بسیار متنوع و متغیر نماید.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک گل با پولک سکه ای را می بینید که توسط خانم محبوبه صالحی با تکنیک دوخت گل پیاز، اجرا شده است. برای دیدن نمونه های بیشتری از از دوخت مغز گل، در میانه گل های پولک سکه ای؛ بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پولک سکه ای و مغز گل- محبوبه صالحی