طرحی از گل صد برگ هستم. با رمز و راز فراوان در میان گلبرگ های بی شمارم. پیچیده و پر هیاهو، در کنار و روی هم؛  بر سینه پارچه ای جای گرفته ام و از میانه جوانه ای در کنار یک ساقه، روی همان پارچه ؛ برون جسته ام. تابش خورشید نگاهی را بر گونه هایم احساس کردم و با نوازش دستان یک سوزندوز، آرام آرام جان گرفتم. با تکه تکه های سرمه و مروارید، روییدم تا همواره بر پهنه این هستی زندگی کنم.

…و…. و اینک دیگر طرحی از یک گل صد برگ نیستم. من خود یک گل صدبرگ هستم که زیبا، با شکوه و سرفراز از دل پارچه و از میان نگاه یک دوست روییده ام. مرا ببین و به خاطر بسپار.

نمونه ای ارزشمند از سرمه دوزی یک گل صدبرگ را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سرمه دوزی گل صد برگ- فاطمه آل ابراهیمی

خطوط اصلی در اغلب طرح های سوزندوزی به شیوه ساقه دوزی، دوخته می شوند ولی گاهی می توان بر حسب سلیقه، به جای ساقه دوزی؛ از دوخت زنجیره نیز استفاده نمود. به کاربردن دوخت زنجیره در این موارد باعث می شود تا خطوط پر رنگ تر و بهتر دیده شوند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت خطوط اصلی را در طرحی سنتی می بینید که با استفاده از نخ دمسه و تکنیک های دوخت ساقه دوزی، زنجیره دوزی، کوتاه و بلند و سایه روشن دوزی، بر آستین یک مانتو؛ سوزندوزی شده است. این سوزندوزی توسط خانم ملیحه آقا جانی اجرا شده و بسیار زیبا ست. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

زنجیره دوزی و خطوط اصلی- ملیحه آقاجانی