دوخت پتویی یا دندان موشی

یکی از انواع دوخت های بسیار اساسی و کاربردی در سوزن دوزی دوخت دندان موشی یا پتویی می باشد.

این دوخت بین دو خط موازی و بطور عمده از چپ به راست اجرا می شود. سـوزن را از ميان پارچه بيرون مي آوريم و نخ را بـه صورت حلقه در زير آن قرار مـي دهيم. سپس نخ حلقه شـده را با دست چپ نگه ميدايم. آنگاه سوزن را از پارچــه خارج و  نخ را رها مي كنيم. اين عمل را تكرار ميكنيم تا طرح كامل شود.

دوخت دندان موشی یا پتویی

سایه دوزی

سـایـه دوزی یکی از دوخت هـای بسیار زیبا و کاربــردی در سوزن دوزی می باشد.  این دوخت اغـلب مترادف با سـایــه روشن دوزی بکار می رود در حالیکه تفاوت بسیار زیادی از نظر نوع کاربرد سوزن دوزی، جنس پارچه، جنس رنگ، کلفتی و نازکی نخ و همینطور رنگ نخ ها، در این دو نوع دوخت؛ دیده می شود.

سایه روشن دوزی- سوزندوزی شب افروز

سایه دوزی بر روی پارچه های نازک مانند ژرژت، وال، حریر و… قابل اجرا ست. نوع دوخت نیز، شاه ماهی بسته می باشد كه روي پارچه ارگانزا و از پشت پارچه، سوزن دوزی اجرا می شود. بطوريكه از روي پارچـه فقط سايه نخ ديده مــي شود. نخي كه براي اين دوخت بكار ميرود، دمسه يك لا ميباشد.

سایه دوزی- سوزن دوزی شب افروز

کاربــرد سوزن دوزی اجرا شده با ایـن نوع دوخت، نیز جالب می باشد. به صورت مستقل روی لباسهای ظریف، تور عروس، انواع رومیزی مانند عسلی، رانر و … .. به کار می رود و هـم به صورت همراه روی ظروف میوه، چای، شیرینی و… در مهمانی ها یی که در فضاهای باز، اجــرا میشود؛ نــه تنها برای زیباتر نمودن فضا بلکه برای حفاظت از گرد و غبار و حشرات نیز می تواند بسیار کاربردی باشد.

سایه دوزی- سوزن دوزی شب افروز

نمونه آموزشی دوخت سایه دوزی را در اینجا می بینید که تــوسط خانم فاطمه رمضانی از آمــوزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

سایه دوزی- سوزن دوزی شب افروز