Skip to main content

به کمک مثلث ها و مربع ها در کنار یکدیگر همواره می توان نقش هایی بسیار زیبا آفرید و اینک ….. باری دیگر از نقش خیال و اندیشه ای ماندگار می گذریم که فقط و فقط چند مثلث و مربع، در راستای حدیثی از مهر می نشینند و به کمک جانمایه درون سوزندوز، ستاره هایی عاشق و بی بدیل می سازند. ستاره هایی که بر آسمان هنر این سرزمین، همواره روشن خواهند ماند.

تصویر زیر نمونه ای بسیار زیبا از دوخت چهل تکه با طرح ستاره ای دوبل، می باشد که توسط خانم حنانــه آل رضا؛ اجرا شده است.  برای دوختن این چهل تکه دوزی زیبا، بطور کلی از چهار رنگ و دو نوع پارچه ترمه و ساتن؛ استفاده شده است. پارچه های مورد استفاده هر کدام در دو رنگ ساتن (روشن و تیره ( به همراه دو رنگ ترمه (روشن و تیره) می باشد.

 این چهل تکه دوزی زیبا، یک رومیزی مربع می باشد و خانم حنانه آل رضا  پس از اجرای دوخت چهل تکه دوزی آن را لایه دوزی ، آستر کشی و لبه دوزی نموده است. هماهنگی رنگهای ترمه و ساتن در کنار یکدیگر و رعایت اصول کلی دوخت چهل تکه، از ویژگیهای بارز این اثر هنری ارزشمند می باشد. شما نیز ببینید و لذت ببرید. و البته در صورت تمایل می توانید برای دیدن تصاویر بیشتر بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

چهل تکه ستاره ای دوبل- حنانه آل رضا