Skip to main content

گاهی ایده هایی خلاق و رویاهایی شیرین در ذهن شکل می گیرد و بر صفحه کاغذ ترسیم می شود که می تواند انگیزه آفرینش یک اثر خوب هنری از سوزندوزی، را به همراه داشته باشد. طرحی از چهار فصل نمونه خوبی از این دست طرح ها و ایده ها می باشد که ابتدا در ذهن خلاق خانم مریم دابویی طراحی و سپس سوزندوزی شده است.

این سوزندوزی بسیار زیبا و ارزشمند که به نوعی نمونه خوبی از کانوا دوزی نیز می باشد، با استفاده از نخ کانوا و با تکنیک های ساده ای از دوختهای بنیادی ، سوزندوزی شده و شامل چهار بخش جداگانه، با اجزای متناسب برای هر بخش  و با عناوین بهار، تابستان، پاییز و زمستان است.     

در تصویر زیر فصل بهار را می بینید با نمادی از یک زن، زنی بدون چهره ای مشخص، با سبدی از گلهای رنگارنگ  و زیبا. زنی که با حضورش در همه جا مهربانی و عطر گلهای بهاری را می پراکند. بهاری که به یقین در امتداد روزهایش تابستان ، پاییز و زمستان را به همراه دارد تا یک زندگی به تکامل بنشیند. خانم مریم دابویی برای دوختن گلها از بخیه تنبل، گره فرانسوی، ساقه، پیچ رز، سایه روشن، شلالهایی درهم و…..با مهارت خوبی از نظر انتخاب رنگ ، تناسب و هماهنگی رنگ ها و همیطور انتخاب نوع دوخت؛ استفاده نموده است. خوب ببینید و بسیار لذت ببرید و البته در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سوزندوزی چهارفصلو بهار- مریم دابویی