Skip to main content

کمی پیش تر از گلدوزی ملافه لحاف یا پتو به شکل غیر متداول صحبت شد و البته این تنوع در شکل و نوع تشک بچه نیز، در مواردی ارائه می شود. تقریبا همیشه تشکچه های کودک به شکل مربع یا مستطیل ارائه می شود. ولی در نمونه زیر این گونه نیست و تشکچه در قالبی خاص با طرحی از زرافه و چین های اطراف، با نیم دایره ای از بالا ارائه شده است.   

در این نمونه بسیار زیبا که در کارگاه سوزندوزی شب افروز دوخته شده، طرحی از دو زرافه و درخت  به دو صورت یکبار جدا از هم در دو سوی درخت و یکبار در کنار هم و یکطرف درخت با فاصله در زیر یکدیگر، همراه با زمین و بوته و ابر؛ دوخته شده است. قرارگرفتن این تصاویر در زیر یکدیگر و با فاصله موجب شده که در کل تصویری از یک فضای باز برای زرافه ها را، در ذهن بیننده تداعی می کند.

بکار گیری یک طرح در قالب هایی جدا و برای فضاهایی باز نه تنها طرح را گسترده نشان می دهد، بلکه نمایی از یک منظره زیبا را به نمایش می گذارد، که می تواند هر بیننده ای را جذب نماید.

همانطور که در تصویر دیده می شود این منظره زیبا برای یک رو تشکی کودک با انحنایی در بالای روتشکی و چین پره در اطراف ، استفاده شده است. از همین طرح بخشی نیز برای رو بالشی کودک استفاده و سوزندوزی شده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. بسیار زیباست. اینطور نیست؟؟؟!!!!!!!!

گلدوزی تشک بچه- سوزندوزی شب افروز