Skip to main content

تقریبا به هیچ چیزی غیر از هویه، یک شابلون ساده و مقداری پارچه ، نیاز نیست تا یک اثر هنری ایجاد شود و البته مورد استفاده قرار گیرد. این اثر هنری می تواند شامل رومیزی های کوچک و بزرگ باشد و یا رو تختی و روبالشی و دیگر محصولات را هم شامل شود. دنیای هویه، دنیای پر رمز و رازی است که همیشه با یک رومزی کوچک شروع می شود و اگر بخواهید می تواند ادامه یابد و تک تک رمز و رازهایش را به شما بنمایاند و اگر نخواهید هم، با همان یک تکیک اولیه و ساده کارهای بسیار بزرگی می توان ارائه داد.

در تصویر زیر نمونه ای زیبا از یک رومیزی کوچک را می بینید که توسط خانم معصومه حسینیان به شیوه برودری با هویه – بدون دوخت، اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

 

برودری با هویه- معصومه حسینیان