Skip to main content

گفتیم که یکی از کاربرد های تکنیک دوخت گره دوزی یا شن دوزی در حرفه گلدوزی ماشینی، دوخت فضاهای وسیع در اغلب مناظر، طرح های حیوانات، ابر و آسمان و طرح های عروسکی و….و…. می باشد. به کمک این تکنیک می توان بخش هایی از یک طرح را دوخت و یا تمام قسمت های طرح را با آن پوشش داد. در هر دو صورت ، با وجود تغییر و ایجاد تناسب با این تغییر در اجرای تکنیک، نتایج اجرای دوخت متفاوت اما دلنشین خواهد بود.

تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک طرح عروسکی می باشد که توسط خانم فاطمه سلیمانیان، روی یک بالش بچه به رنگ زرد، دوخته شده و بسیار زیباست. تکنیک دوخت طرح عروسکی روی این بالش که به شیوه بالش لبه دار دوخته شده، شن دوزی یا گره دوزی؛ می باشد و تمام طرح را در بر گرفته است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گره دوزی یا شن دوزی- فاطمه سلیمانیان