Skip to main content

 همه دوستانی که دستی در بافت انواع نخ ها و کاموا دارند تقریبا با تکنیک شماره بافی آشنا هستند. در اجرای این تکنیک بافنده ابتدا تکه های رنگی از کاموا که متناسب با طرح دلخواه نیز باشد، را انتخاب می کند و در مسیر رج های بافت (از زیر و از رو) و لابلای دانه ها، متناسب با هر رنگ از طرح می نشاند و به عبارتی بافت را با شمارش خانه های پر و خالی طرح؛ در رج های بافت اجرا می کند. اما شماره دوزی روی بافت به این معناست که ابتدا بافت اجرا می شود و سپس طرح با شمارش دانه ها روی بافت دوخته می شود و البته باید توجه داشت که هنگام دوخت، جهت ها در مسیر دانه های بافت رعایت شود.

در تصویر زیر نمونه ای از شماره دوزی روی بافت را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است. این شماره دوزی با کاموای سفید، روی بافت یک ژاکت مردانه آبی دوخته شده و طرح مورد استفاده نیز تکرار یک لوزی در راستای بلوز و دو سمت چپ و راست می باشد و دقیقا روی همین بلوز حاشیه های کشباف با شماره بافی تزیین شده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی روی بافتنی-سوزندوزی شب افروز